Banner wskazujący na źródło wiedzy o szczepieniach przeciw COVID-19

Już 21 listopada rozpocznie się największe w Polsce spotkanie specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie.

3 października ruszyła rejestracja uczestników na tegoroczną edycję konferencji.

 

Zainteresowane osoby mogą rejestrować się wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie serwisu Ekoportal.gov.pl [http://www.ekoportal.gov.pl/konferencja/rejestracja/].

Formularz będzie aktywny do 7 października.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w konferencji. Po zakończeniu weryfikacji zgłoszeń każda osoba otrzyma informację zwrotną na podany w zgłoszeniu adres email.

 

Link do formularza zgłoszeniowego [https://ankiety.mos.gov.pl/492216/lang-pl]

Link do strony z programem konferencji [http://www.ekoportal.gov.pl/konferencja/program/]

 

Go to top

We use cookies to provide you with a better user experience and for statistical purposes. If you do not block cookies, you consent to use them and store them in the memory of your device. Remember that you can manage cookies by changing your browser settings.