Podsumowanie wyników badań

Uziarnienie

Gatunek gleby, który wynika z jej składu granulometrycznego, ma istotne znaczenie dla wielu fizycznych i chemicznych właściwości gleb, w tym odczynu, naturalnej zawartości zanieczyszczeń
w glebie oraz pojemności sorpcyjnej gleb, wpływającej bezpośrednio na procesy migracji zanieczyszczeń w środowisku. Reprezentacja gatunków gleb w punktach pomiarowo kontrolnych jest charakterystyczna dla pokrywy glebowej kraju.

Analizy składu granulometrycznego gleb w roku 2020 umożliwiły klasyfikację gleb pod względem gatunku według normy BN-78/9180-11 oraz według klasyfikacji Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego z 2008 roku. Stosując klasyfikację gleb wg normy BN-78/9180-11, najczęściej reprezentowane były następujące gatunki gleb: glina piaszczysta pylasta (34 profili), piasek gliniasty lekki (28), piasek gliniasty mocny pylasty (25) oraz piasek gliniasty lekki pylasty (23). Stosując klasyfikację Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego z 2008 roku najliczniej występowały glina piaszczysta (107 profili), piasek gliniasty (35) i pył gliniasty (44).


Uziarnienie Jednostka Wartość Rok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mm udział w % minimum 1 4 3 2 2 5
maximum 93 92 94 94 93 75
średnia 47 46 46 46 46 47
mediana 54 54 52 51 51 48
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mm udział w % minimum 3 4 2 2 3 16
maximum 70 66 65 67 69 57
średnia 28 28 28 28 30 30
mediana 24 25 25 26 27 29
BN-78/9180-11: < 0.02 mm udział w % minimum 2 2 4 4 2 8
maximum 88 84 83 78 76 62
średnia 26 26 26 26 23 23
mediana 21 22 21 22 19 21
PTG 2008: 2,0-0,05 mm udział w % minimum n.o. n.o. n.o. 11 11 9
maximum n.o. n.o. n.o. 96 97 91
średnia n.o. n.o. n.o. 57 58 58
mediana n.o. n.o. n.o. 65 66 59
PTG 2008: 0,05-0,002 mm udział w % minimum n.o. n.o. n.o. 3 2 5
maximum n.o. n.o. n.o. 82 83 80
średnia n.o. n.o. n.o. 38 37 36
mediana n.o. n.o. n.o. 30 29 35
PTG 2008: < 0.002 mm udział w % minimum 1 1 1 0 0 2
maximum 52 48 45 40 47 15
średnia 8 7 6 5 5 6
mediana 6 6 5 3 3 5