Podsumowanie wyników badań

Uziarnienie

Gatunek gleby, który wynika z jej składu granulometrycznego, ma istotne znaczenie dla wielu fizycznych i chemicznych właściwości gleb, w tym odczynu, naturalnej zawartości zanieczyszczeń w glebie oraz pojemności sorpcyjnej gleb, wpływającej bezpośrednio na procesy migracji zanieczyszczeń w środowisku. Reprezentacja gatunków gleb w punktach pomiarowo kontrolnych jest charakterystyczna dla pokrywy glebowej kraju.

Analizy składu granulometrycznego gleb w roku 2015 umożliwiły klasyfikację gleb pod względem gatunku według normy BN-78/9180-11 oraz według klasyfikacji Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego z 2008 roku. Stosując klasyfikację gleb wg normy BN-78/9180-11, najczęściej reprezentowane były następujące gatunki gleb: piasek słabogliniasty (31 profili), piasek gliniasty lekki (27), pył ilasty (24) oraz pył gliniasty (23). Stosując klasyfikację Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego z 2008 roku najliczniej występowały glina piaszczysta (60 profili), piasek gliniasty (55) i pył gliniasty (47).


Uziarnienie Jednostka Wartość Rok
19952000200520102015
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mm udział w % minimum 1 4 3 2 2
maximum 93 92 94 94 93
średnia 47 46 46 46 46
mediana 54 54 52 51 51
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mm udział w % minimum 3 4 2 2 3
maximum 70 66 65 67 69
średnia 28 28 28 28 30
mediana 24 25 25 26 27
BN-78/9180-11: < 0.02 mm udział w % minimum 2 2 4 4 2
maximum 88 84 83 78 76
średnia 26 26 26 26 23
mediana 21 22 21 22 19
PTG 2008: 2,0-0,05 mm udział w % minimum n.o. n.o. n.o. 11 11
maximum n.o. n.o. n.o. 96 97
średnia n.o. n.o. n.o. 57 58
mediana n.o. n.o. n.o. 65 66
PTG 2008: 0,05-0,002 mm udział w % minimum n.o. n.o. n.o. 3 2
maximum n.o. n.o. n.o. 82 83
średnia n.o. n.o. n.o. 38 37
mediana n.o. n.o. n.o. 30 29
PTG 2008: < 0.002 mm udział w % minimum 1 1 1 0 0
maximum 52 48 45 40 47
średnia 8 7 6 5 5
mediana 6 6 5 3 3