Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Zasady rejestracji w systemie SENT

Informacja GIOŚ o zmianach przepisów dot. transgranicznego przemieszczania odpadów tworzyw sztucznych

Methodological guidelines on treating damaged vehicles as waste in the transboundary shipment of waste

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – zbiór przepisów

Go to top

We use cookies to provide you with a better user experience and for statistical purposes. If you do not block cookies, you consent to use them and store them in the memory of your device. Remember that you can manage cookies by changing your browser settings.