„Musimy respektować ekologiczne granice mórz europejskich, jeśli chcemy nadal czerpać z nich korzyści. Wymaga to dostosowania naszych ambicji politycznych związanych ze wzrostem gospodarczym do celów polityki zabezpieczenia zdrowia, czystości i produktywności mórz. Będzie to oznaczało zasadniczą zmianę w sposobie zaspokojenia potrzeb naszych społeczeństw.” Hans Bruyninckx, Dyrektor Wykonawczy EEA.

Jest to pierwszy raport , w którym EEA podjęła się oceny mórz Europy w skali unijnej. Cały raport podzielony jest na trzy części. W pierwszej autorzy opisali koncepcję zarządzania opartego na ekosystemie, a także polityki Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki morskiej – zwrócono tu uwagę na potrzebę dalszych działań by urzeczywistnić taki system zarządzania morzami, by były one nie tylko „produktywne”, ale także „zdrowe” i „czyste”. W części drugiej starano się odpowiedzieć na pytanie: Czy nasze morza są zdrowe, czyste i produktywne? Dokonano oceny na podstawie danych i informacji z oficjalnych źródeł. Skupiono się tu także na gatunkach i siedliskach morskich i podano wiele przykładów różnego podejścia krajów UE do najważniejszych zagadnień mających wpływ na stan mórz europejskich. Część trzecia – „nasze morza, nasza przyszłość” – jest zarówno podsumowaniem raportu jak i refleksją nad przyszłością mórz. Podkreślono w niej konieczność wyznaczenia i respektowania „ekologicznych granic” mórz na naszym kontynencie, jeśli chcemy utrzymać ich potencjał dla przyszłych pokoleń.

Informacja EEA o raporcie

Go to top

We use cookies to provide you with a better user experience and for statistical purposes. If you do not block cookies, you consent to use them and store them in the memory of your device. Remember that you can manage cookies by changing your browser settings.