Banner wskazujący na źródło wiedzy o szczepieniach przeciw COVID-19

W roku 2016 odbyło się dwoje z czworga zaplanowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska warsztatów porównawczych poboru i oznaczania biologicznych elementów oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Wiosną odbyły się warsztaty dotyczące fitobentosu, natomiast latem makrofitów.

Międzylaboratoryjne warsztaty porównawcze na zlecenie GIOŚ organizuje firma CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. J., z siedzibą w Lublinie. Warsztaty obejmują zarówno ocenę poboru prób biologicznych w terenie, jak i ich obróbkę w laboratorium. W warsztatach biorą udział laboratoria wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, a umiejętności ich pracowników są oceniane przez specjalistów z kilku ośrodków naukowych kraju. Warsztaty porównawcze pozwalają na wymianę doświadczeń, a dzięki kontaktom z ekspertami ze świata nauki, mają charakter szkoleń odświeżających wiedzę.

W kwietniu odbyły się warsztaty z poboru i oznaczania okrzemek fitobentosowych. Warsztaty podzielone były na cztery grupy: pojezierno-morską (Gołuń), pojezierno-centralną (Spała), centralną (Spała) i górską (Tęgoborze). W czerwcu i sierpniu odbyły się natomiast warsztaty z poboru i oznaczania makrofitów. Podział na grupy był podobny, a część terenowa warsztatów odbyła się w Pile, Spale i Bielsku-Białej. Jesienią zeszłego roku odbyły się warsztaty w zakresie makrobezkręgowców bentosowych, a na lato przyszłego roku zaplanowane są warsztaty w zakresie fitoplanktonu.

Chociaż poziom pracowników poszczególnych laboratoriów WIOŚ jest zróżnicowany, ogólny poziom oceny biologicznych elementów oceny jednolitych części wód płynących wykonywany przez Inspekcję Ochrony Środowiska jest przez ekspertów uznany za właściwy.

 

 

Go to top

We use cookies to provide you with a better user experience and for statistical purposes. If you do not block cookies, you consent to use them and store them in the memory of your device. Remember that you can manage cookies by changing your browser settings.