Wyniki pomiarów dla profili

rozmieszczenie profili monitoringu