Kompleksy rolniczej przydatności gleb

SymbolOpis
1pszenny bardzo dobry
2pszenny dobry
3pszenny wadliwy
4żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)
5żytni dobry
6żytni słaby
7żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)
8zbożowo-pastewny mocny
9zbożowo-pastewny słaby
10pszenny górski
11zbożowy górski
12owsiano-ziemniaczany górski
13owsiano-pastewny górski
14gleby orne przeznaczone pod użytki zielone
1zużytki zielone bardzo dobre i dobre
2zużytki zielone średnie
3zużytki zielone słabe i bardzo słabe

Typy gleb

SymbolOpis
Agleby bielicowe
Argleby rdzawe
APgleby płowe
Bgleby brunatne właściwe
Bwgleby brunatne wyługowane
Bkgleby brunatne kwaśne
Cczarnoziemy właściwe
Czczarnoziemy zdegradowane
Dczarne ziemie właściwe
Dzczarne ziemie zdegradowane
Fmady właściwe
Fcmady czarnoziemne
Fbmady brunatne
Gcrędziny czarnoziemne
Gbrędziny brunatne

Gatunki gleb wg normy BN-78/9180-11

SymbolOpis
plpiasek luźny
plppiasek luźny pylasty
pspiasek słabo gliniasty
psppiasek słabo gliniasty pylasty
pglpiasek gliniasty lekki
pglppiasek gliniasty lekki pylasty
pgmpiasek gliniasty mocny
pgmppiasek gliniasty mocny pylasty
gpglina piaszczysta
gppglina piaszczysta pylasta
glglina lekka
glpglina lekka pylasta
gsglina średnia
gspglina średnia pylasta
gcglina ciężka
gcpglina ciężka pylasta
gbcglina bardzo ciężka
ipił pylasty
i
płppył piaszczysty
płzpył zwykły
płgpył gliniasty
płipył ilasty

Gatunki gleb wg PTG 2008

SymbolOpis
plpiasek luźny
pspiasek słabogliniasty
pgpiasek gliniasty
gpglina piaszczysta
glglina lekka
gpiglina piaszczysto-ilasta
gzglina zwykła
giglina ilasta
gpyiglina pylasto-ilasta
pygpył gliniasty
pyzpył zwykły
pyipył ilasty
ipił piaszczysty
ipyił pylasty
iził zwykły
icił ciężki