Punkt: 99

Miejscowość: Ługów
Gmina: Świebodzin
Województwo: lubuskie; Powiat: świebodziński

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: B (gleby brunatne właściwe); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: ps (piasek słabo gliniasty)
PTG 2008: ps (piasek słabogliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %747374727175
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %161815161717
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %1091112128
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.828190
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.18187
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %132013

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,58,08,07,36,64,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH7,07,37,56,66,33,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,551,41,661,481,743,86
Węgiel organiczny%0,90,810,960,861,012,24
Azot ogólny%0,0810,0750,0710,0880,110,08
Stosunek C/N11,110,813,59,89,228

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,750,830,831,351,288
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.2,36
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,48
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-18,587,837,913,855,4<0,10
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,621,431,380,490,330,07
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,080,060,010,110,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,560,460,530,420,80,06
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-110,849,789,8214,876,570,13
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-111,5910,6110,6516,227,859,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%93,5392,1892,2191,6883,71,38

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-125,032,027,151,556,51,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-121,818,017,511,914,72,6
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-118,016,213,45,89,41
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,01,00,751,113,491,6
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,669,7
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.110,582,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0610,0530,0550,0730,070,026
Wapń%0,310,260,310,270,260,03
Magnez%0,110,090,090,120,090,03
Potas%0,120,070,070,110,080,02
Sód%0,0160,0130,0110,0040,0080,001
Siarka%0,0160,0160,0210,020,0220,004
Glin%0,640,480,440,490,40,31
Żelazo%0,570,50,670,710,660,26

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-116716018936219615,3
KadmCd mg*kg-10,250,280,340,110,21<0,50
MiedźCu mg*kg-112,213,211,76,718,2<2,00
ChromCr mg*kg-17,87,08,09,07,52,3
NikielNi mg*kg-15,35,96,37,45,8<2,00
OłówPb mg*kg-124,027,231,613,730,67,8
CynkZn mg*kg-178,368,568,429,185,8<5,00
KobaltCo mg*kg-11,091,371,493,451,82<1,00
WanadV mg*kg-15,03,86,911,99,73,25
LitLi mg*kg-14,14,33,53,82,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,170,170,240,18<2,00
BarBa mg*kg-154,054,753,938,753,34,19
StrontSr mg*kg-112,310,512,86,213,3<10,00
LantanLa mg*kg-17,45,68,68,98,12,71
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,1<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,211,22

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-11248,01609,01842,01615,01435,1169
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,536
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.127,429
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.227,252
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.122,126
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.109,8<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.124,4<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,028
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.105,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.199,036
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.173,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.60,8<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.130,826

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,042n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1428391404626250285
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-112,8813,39,110,5729,013,03
Zasoleniemg KCl*100g-133,235,124,127,9176,59<10,00