Punkt: 97

Miejscowość: Nowy Kisielin
Gmina: Zielona Góra
Województwo: lubuskie; Powiat: zielonogórski

* Punkt badawczy 97 został przeniesiony w roku 2020 – w pierwotnej lokalizacji pojawiła się zabudowa o charakterze przemysłowym

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: psp (piasek słabo gliniasty pylasty)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %555354473960
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %232523303231
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %22222323299
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.615473
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.373625
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %7852102

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,66,96,46,36,46,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,75,75,35,45,76,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,551,561,431,831,693,51
Węgiel organiczny%0,90,90,831,060,982,03
Azot ogólny%0,070,080,0870,1040,110,07
Stosunek C/N12,811,29,510,28,929

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,12,482,032,781,581,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,16n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,04n.o.0,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,744,984,643,66,873,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,520,480,410,410,350,45
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,010,050,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,360,380,310,441,720,52
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,685,95,374,58,984,62
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,788,387,47,2810,567,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%76,0870,4172,5761,8185,0358,48

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-127,221,818,816,93,322,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-112,913,712,819,318,726,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,45,05,05,517,63,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,630,950,80,940,661,58
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,171
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,0771,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0430,050,060,0560,030,025
Wapń%0,170,150,140,130,170,08
Magnez%0,090,090,080,070,140,14
Potas%0,150,110,110,110,170,1
Sód%0,0090,0060,0090,0040,0060,003
Siarka%0,0150,0190,0150,0130,0190,013
Glin%0,980,730,770,370,730,3
Żelazo%0,850,850,870,891,140,37

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1675745663916197245
KadmCd mg*kg-10,250,280,210,260,13<0,50
MiedźCu mg*kg-18,29,28,58,09,47,01
ChromCr mg*kg-115,514,012,79,314,06,37
NikielNi mg*kg-18,76,89,78,811,84,35
OłówPb mg*kg-111,711,914,017,113,810,1
CynkZn mg*kg-130,035,032,735,838,124,8
KobaltCo mg*kg-12,763,053,45,364,741,93
WanadV mg*kg-121,726,724,817,120,89,21
LitLi mg*kg-17,57,37,33,17,1<10,00
BerylBe mg*kg-10,330,270,30,270,42<2,00
BarBa mg*kg-161,358,358,659,139,230,2
StrontSr mg*kg-115,213,212,69,78,6<10,00
LantanLa mg*kg-111,510,912,67,810,04,8
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,020,105
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,492,37

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1351,0201,0239,0265,9159,1<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,5<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,0<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,0<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,1<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,9<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,1<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,1<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,008n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1480529464566552712
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-18,357,18,65,864,7718,1818181
Zasoleniemg KCl*100g-121,518,722,615,4712,5948