Punkt: 95

Miejscowość: Bobrówko
Gmina: Strzelce Krajeńskie
Województwo: lubuskie; Powiat: strzelecko-drezdenecki

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %686366686449
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %202219212636
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %121515111015
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.828061
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.171734
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %463135

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,46,35,96,25,96,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,24,94,84,74,86,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%0,80,90,751,10,832,07
Węgiel organiczny%0,460,520,430,640,481,23
Azot ogólny%0,0210,0350,040,0570,070,07
Stosunek C/N21,914,810,711,26,917,57

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,732,151,952,42,251,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,320,480,250,350,370,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,160,220,140,190,19<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,242,492,51,211,513
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,280,430,290,160,210,25
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,040,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,230,330,280,20,230,26
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,783,313,081,611,983,51
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-14,515,465,034,014,234,8
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%61,6460,6261,2340,1146,7773,13

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-16,24,75,66,47,16,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-19,012,211,19,49,47,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,24,03,32,32,32,2
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,130,130,30,360,443,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,831
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,332,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0160,0250,030,0350,030,053
Wapń%0,090,120,090,070,050,02
Magnez%0,130,160,10,070,080,02
Potas%0,120,140,10,080,060,02
Sód%0,0080,0060,010,0040,0040,001
Siarka%0,0050,0050,0080,0060,010,013
Glin%0,70,850,60,340,380,25
Żelazo%0,650,80,620,520,480,2

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1150205183157172172
KadmCd mg*kg-10,190,180,120,10,09<0,50
MiedźCu mg*kg-14,76,04,64,23,1<2,00
ChromCr mg*kg-111,011,59,85,35,85,94
NikielNi mg*kg-16,28,05,64,84,94,54
OłówPb mg*kg-15,96,35,37,87,87,29
CynkZn mg*kg-120,323,821,424,325,718,7
KobaltCo mg*kg-12,242,842,891,981,882,08
WanadV mg*kg-110,08,710,07,38,08,13
LitLi mg*kg-14,95,34,42,53,1<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,30,230,180,18<2,00
BarBa mg*kg-123,629,025,719,018,419,1
StrontSr mg*kg-17,88,07,63,94,6<10,00
LantanLa mg*kg-19,17,810,97,26,88,34
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,0<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,862,71

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1179,0104,0206,0224,0157,5<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.47,1<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,8<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,8<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,8<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,1<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,7<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,8<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,0<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1400504455447508322
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,843,94,04,454,548,33333333
Zasoleniemg KCl*100g-17,310,310,711,7511,9922