Punkt: 91

Miejscowość: Sobolewo
Gmina: Supraśl
Województwo: podlaskie; Powiat: białostocki

Kompleks: 7 (żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: VI

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %747369697967
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %191822221522
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %7999611
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.869081
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.13913
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %232116

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,26,46,06,75,25,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,05,24,85,64,14,6
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,14

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,761,81,671,831,512,1
Węgiel organiczny%1,021,040,971,060,881,22
Azot ogólny%0,0650,0730,0750,0890,080,08
Stosunek C/N15,714,212,911,911,015,25

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,152,852,72,74,23,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,30,250,12n.o.1,160,6
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,180,110,01n.o.0,910,26
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,02,342,163,120,371,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,230,250,230,310,220,22
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,030,020,080,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,190,190,260,260,170,14
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,482,812,673,780,841,96
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,635,665,376,485,046,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%44,0549,6549,7258,3316,6331,11

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-115,615,023,336,715,412
Potas przyswajalnymg K2O*100g-13,94,28,613,210,83,6
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,12,52,34,21,72,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,750,50,881,010,683,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,692,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0013,8

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0790,0890,0880,0770,050,033
Wapń%0,140,110,110,120,040,07
Magnez%0,080,050,040,050,050,04
Potas%0,060,050,040,040,060,05
Sód%0,0070,0050,0050,0030,0070,003
Siarka%0,0140,0140,0170,0150,0160,01
Glin%0,60,470,50,340,330,3
Żelazo%0,530,510,470,420,480,24

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1270267293271174197
KadmCd mg*kg-10,090,130,080,090,05<0,50
MiedźCu mg*kg-12,53,33,03,04,63,2
ChromCr mg*kg-15,24,36,15,95,89,52
NikielNi mg*kg-13,22,93,34,14,05,57
OłówPb mg*kg-19,27,99,78,77,79,22
CynkZn mg*kg-117,718,819,428,117,524,8
KobaltCo mg*kg-11,131,281,761,31,62,44
WanadV mg*kg-16,76,77,85,36,39,74
LitLi mg*kg-12,92,42,61,92,1<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,170,130,160,15<2,00
BarBa mg*kg-122,422,020,822,817,624,9
StrontSr mg*kg-14,33,73,73,72,7<10,00
LantanLa mg*kg-17,46,77,26,86,37,88
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,06<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,591,96

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1134,0132,0129,0100,0102,0<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,4<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,6<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,0<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,4<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,4<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,7<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,4<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,6<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,026n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1345448412529575340
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,665,03,94,634,193,78787878
Zasoleniemg KCl*100g-112,013,210,412,2111,0610