Punkt: 89

Miejscowość: Mężenin
Gmina: Rutki
Województwo: podlaskie; Powiat: zambrowski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %605956544452
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %232524232633
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %171620233015
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.696065
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.252631
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %6796144

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,25,85,86,55,95,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,04,84,75,55,34,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,13

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,031,151,311,861,682,03
Węgiel organiczny%0,60,670,761,080,971,18
Azot ogólny%0,0590,0720,0810,1270,110,09
Stosunek C/N10,29,39,48,58,413,11

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,453,983,562,332,634,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,350,50,36n.o.n.o.1,3
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,230,30,21n.o.n.o.0,88
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,371,952,55,385,341,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,330,30,941,191,040,24
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,130,030,030,080,08<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,340,320,440,480,260,24
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,172,63,917,146,711,88
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,626,587,479,479,046,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%47,8939,5152,3475,3874,2229,38

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-18,410,06,610,711,96,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-116,613,012,220,225,78,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,43,710,812,95,03,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,251,131,142,384,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,7510,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.52,0133,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0490,050,0470,0430,070,045
Wapń%0,180,180,140,161,810,16
Magnez%0,160,130,20,120,450,15
Potas%0,140,120,230,110,220,17
Sód%0,0090,0060,0070,0020,0070,005
Siarka%0,010,0130,0150,0210,0180,01
Glin%0,680,580,740,460,80,89
Żelazo%0,70,711,050,851,190,98

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1340339348236301184
KadmCd mg*kg-10,160,160,10,130,08<0,50
MiedźCu mg*kg-15,24,86,55,19,2<2,00
ChromCr mg*kg-17,57,09,88,613,65,81
NikielNi mg*kg-14,34,94,76,812,33,24
OłówPb mg*kg-19,712,811,39,98,37,22
CynkZn mg*kg-122,522,726,534,338,315,4
KobaltCo mg*kg-13,043,474,433,014,792,02
WanadV mg*kg-113,313,319,811,217,17,58
LitLi mg*kg-15,85,67,14,68,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,260,30,280,48<2,00
BarBa mg*kg-128,329,433,030,334,920,9
StrontSr mg*kg-16,05,96,85,417,0<10,00
LantanLa mg*kg-19,48,89,68,614,78,2
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,111,29

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1111,0118,0171,0120,097,5<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,4<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,6<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,7<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,3<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,4<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,7<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,3<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,8<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1615562629640712588
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,263,55,46,2315,137,19696969
Zasoleniemg KCl*100g-18,49,214,116,4439,9419