Punkt: 87

Miejscowość: Danówek
Gmina: Grajewo
Województwo: podlaskie; Powiat: grajewski

Kompleks: 7 (żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: VI

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %828381757971
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %867161416
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %1011129713
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.858870
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.101126
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %243514

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,77,06,75,75,35,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,65,85,74,44,54,3
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,12

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,891,691,522,172,681,66
Węgiel organiczny%1,10,980,881,261,550,96
Azot ogólny%0,080,090,070,1260,170,07
Stosunek C/N13,710,912,610,09,113,71

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,482,552,784,884,54,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,440,490,9
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,260,30,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,994,744,251,642,920,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,680,680,590,390,090,1
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,320,060,030,150,06<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,280,30,330,360,290,09
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,275,785,22,543,360,79
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,758,337,987,427,865
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%71,6669,3965,1634,242,7315,8

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-16,36,79,613,42,121,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-16,29,712,613,94,72
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-17,58,06,44,92,81,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,371,634,481,050,761,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,227,8
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,249,8

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0650,0560,060,060,020,04
Wapń%0,240,270,210,060,110,09
Magnez%0,170,160,170,050,060,11
Potas%0,090,060,050,040,030,09
Sód%0,0120,0080,0090,0020,0060,005
Siarka%0,0170,0190,0220,020,020,008
Glin%0,860,60,60,30,340,5
Żelazo%0,810,670,670,410,540,72

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-146347840024631039,7
KadmCd mg*kg-10,330,270,370,160,13<0,50
MiedźCu mg*kg-13,83,34,43,41,8<2,00
ChromCr mg*kg-16,85,86,13,94,93,1
NikielNi mg*kg-15,04,14,72,82,7<2,00
OłówPb mg*kg-122,425,223,79,48,73,71
CynkZn mg*kg-143,338,532,635,215,89,94
KobaltCo mg*kg-12,711,971,831,172,03<1,00
WanadV mg*kg-113,313,310,54,98,13,47
LitLi mg*kg-14,53,73,01,82,3<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,270,270,160,16<2,00
BarBa mg*kg-135,339,433,927,823,09,62
StrontSr mg*kg-16,95,84,52,95,3<10,00
LantanLa mg*kg-110,310,48,84,88,54,93
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,3<1,00

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1222,0367,0285,0247,3101,9<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,6<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,3<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,8<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,3<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,9<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,4<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-15325565775471069442
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,445,66,06,717,93<1,00
Zasoleniemg KCl*100g-18,914,816,017,7220,94<10,00