Punkt: 85

Miejscowość: Łupki
Gmina: Pisz
Województwo: warmińsko-mazurskie; Powiat: piski

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Dz (czarne ziemie zdegradowane); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %807977818165
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %121314121322
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %8897613
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.888979
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.10919
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %323222

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,14,84,76,94,96,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,24,03,86,44,16,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,08n.o.0,5

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%4,393,963,774,04,374,22
Węgiel organiczny%2,542,32,192,322,542,45
Azot ogólny%0,1650,170,1920,1860,220,17
Stosunek C/N15,413,511,412,511,514,41

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-17,586,987,122,858,214,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-11,911,961,81n.o.2,260,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-11,611,631,65n.o.1,820,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,01,821,86,071,456,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,210,170,220,390,120,7
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,040,080,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,230,250,340,550,20,33
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,472,272,47,091,87,33
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-110,059,259,529,9410,0113,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%24,5824,5425,2171,3318,0154,7

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-19,29,213,513,28,517,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-16,57,914,015,74,811,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,02,02,33,42,087,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,131,30,981,540,892,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,188,9
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,6539,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0320,0260,050,0420,040,043
Wapń%0,070,070,060,020,040,31
Magnez%0,040,030,020,020,010,56
Potas%0,030,030,030,030,020,27
Sód%0,0040,0040,0050,0010,0020,006
Siarka%0,0260,0250,0270,0240,0210,025
Glin%0,380,270,270,240,142
Żelazo%0,30,280,290,350,222,73

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1302829341546,1
KadmCd mg*kg-10,240,190,130,160,16<0,50
MiedźCu mg*kg-12,01,82,02,33,0<2,00
ChromCr mg*kg-15,24,84,83,52,42,84
NikielNi mg*kg-11,21,11,71,81,0<2,00
OłówPb mg*kg-18,58,67,37,17,46,62
CynkZn mg*kg-17,87,77,710,35,912,1
KobaltCo mg*kg-10,720,610,830,430,31<1,00
WanadV mg*kg-15,06,76,45,24,03,79
LitLi mg*kg-11,02,32,31,20,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,10,10,10,090,07<2,00
BarBa mg*kg-117,015,913,318,915,617,1
StrontSr mg*kg-14,33,13,24,03,1<10,00
LantanLa mg*kg-14,13,32,43,02,23,36
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,031,82

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1168,0226,0139,0157,5183,41914
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,125
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,6144
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,4134
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,0171
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,0296
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,2223
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,1128
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,3288
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,3185
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,0320

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,035n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1209246268332103186
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,274,15,69,785,3110,2272727
Zasoleniemg KCl*100g-18,410,814,725,8314,0227