Punkt: 81

Miejscowość: Olszyny
Gmina: Szczytno
Województwo: warmińsko-mazurskie; Powiat: szczycieński

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: psp (piasek słabo gliniasty pylasty)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %848485848561
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %8666829
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %810910710
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.888975
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.9821
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %234334

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,25,15,35,45,06,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH3,84,04,23,94,15,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,52

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,811,81,561,761,491,91
Węgiel organiczny%1,051,040,91,020,861,11
Azot ogólny%0,0750,090,0850,0820,080,15
Stosunek C/N14,011,510,612,410,87,4

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,884,994,874,884,83,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-12,592,141,821,491,470,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-12,21,791,591,281,150,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-10,60,620,440,750,554,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,10,10,10,10,271,1
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,020,030,020,050,05<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,20,170,150,160,250,75
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-10,920,920,711,061,116,15
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,85,915,585,945,9113,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%15,8615,5712,7217,8418,8445,22

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-113,313,016,720,820,930,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-16,74,05,05,611,630,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,41,21,11,02,4411,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,370,380,550,410,282,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,442,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8653,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0610,0550,060,0710,070,042
Wapń%0,170,180,180,050,040,15
Magnez%0,10,080,070,050,050,13
Potas%0,070,050,050,040,030,16
Sód%0,0110,0070,0060,0050,0060,004
Siarka%0,0160,0180,0150,0130,0130,022
Glin%0,640,440,570,330,250,87
Żelazo%0,660,640,630,570,490,98

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1290300281297263356
KadmCd mg*kg-10,130,190,130,10,07<0,50
MiedźCu mg*kg-13,33,02,32,52,814,1
ChromCr mg*kg-16,85,85,35,04,26,07
NikielNi mg*kg-13,32,42,32,52,02,7
OłówPb mg*kg-17,68,19,38,67,210,1
CynkZn mg*kg-125,024,028,928,420,838,1
KobaltCo mg*kg-10,951,130,861,381,371,86
WanadV mg*kg-110,013,310,06,66,37,81
LitLi mg*kg-14,43,73,22,32,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,170,120,160,14<2,00
BarBa mg*kg-136,739,034,027,223,939,3
StrontSr mg*kg-15,84,23,92,62,5<10,00
LantanLa mg*kg-16,55,53,85,34,86,8
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,872,12

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1639,0408,0301,0434,5232,41099
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,830
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,1148
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,898
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,3106
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,1129
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,589
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,2120
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,6168
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,783
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,2128

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,059n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1405360399430266353
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,062,03,83,034,7921,2121212
Zasoleniemg KCl*100g-15,35,310,18,0112,6556