Punkt: 79

Miejscowość: Klebark Mały
Gmina: Purda
Województwo: warmińsko-mazurskie; Powiat: olsztyński

Kompleks: 3 (pszenny wadliwy); Typ: B (gleby brunatne właściwe); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gl (glina lekka)
PTG 2008: gl (glina lekka)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %3696746
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %9108181825
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %888483767529
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.111157
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.575633
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %524845323310

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,07,37,47,87,45,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,96,16,27,06,84,5
Węglany (CaCO3)%3,263,096,340,781,410,2

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,162,251,982,862,671,56
Węgiel organiczny%1,251,31,151,661,550,9
Azot ogólny%0,0990,1150,1370,1550,180,09
Stosunek C/N12,611,38,410,78,610

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,750,881,130,91,133,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,5
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,18
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-148,950,1550,3419,9221,478,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-13,813,573,714,349,051,65
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,310,410,150,10,08<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-11,211,510,931,870,810,43
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-154,2355,6455,1326,2231,4110,88
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-154,9856,5256,2627,1232,5416,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%98,6498,4497,9996,6896,5366,34

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-11,41,07,222,921,67,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-118,821,334,943,647,512,1
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-120,018,820,122,913,915,2
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,380,280,311,750,52,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,641
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,236,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0480,050,1050,0670,060,057
Wapń%2,312,092,760,630,80,07
Magnez%1,180,971,00,510,450,09
Potas%0,940,830,620,350,330,05
Sód%0,0310,0210,0160,0030,0070,004
Siarka%0,0220,020,0250,0190,0190,012
Glin%3,522,82,511,321,120,6
Żelazo%3,783,473,562,762,580,71

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1579610592416402300
KadmCd mg*kg-10,160,190,160,090,1<0,50
MiedźCu mg*kg-126,824,721,417,517,18,18
ChromCr mg*kg-144,041,042,129,430,628,2
NikielNi mg*kg-136,738,036,928,929,815,6
OłówPb mg*kg-112,110,410,516,214,410,9
CynkZn mg*kg-167,575,076,074,461,938,3
KobaltCo mg*kg-16,015,876,4310,6610,527,16
WanadV mg*kg-195,093,387,735,635,530,8
LitLi mg*kg-131,530,726,514,413,614,2
BerylBe mg*kg-11,371,431,210,920,85<2,00
BarBa mg*kg-1135,3138,7134,470,761,156
StrontSr mg*kg-154,056,049,615,417,513,1
LantanLa mg*kg-126,931,223,318,319,019,81
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,11<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,875,42

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1197,0342,0210,0196,5206,5313
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,2<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,549
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,729
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,438
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,640
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,3<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,230
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,138
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,951
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,8<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,538

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1997105811311196906744
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-115,2213,021,121,3420,37<1,00
Zasoleniemg KCl*100g-139,234,055,856,3453,78<10,00