Punkt: 77

Miejscowość: Kozłowo
Gmina: Kozłowo
Województwo: warmińsko-mazurskie; Powiat: nidzicki

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gl (glina lekka)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %464746474847
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %303030323338
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %242324211915
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.596259
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.383637
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %443324

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,46,76,66,05,36,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,05,35,44,94,76,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,982,21,932,02,061,84
Węgiel organiczny%1,151,281,121,161,21,07
Azot ogólny%0,1040,120,0990,1070,120,12
Stosunek C/N11,110,711,310,810,08,92

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,383,033,833,684,281,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,280,180,210,250,630,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,10,060,140,130,4<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,244,993,842,871,85,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,330,430,380,210,451,58
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,030,050,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,380,470,490,370,280,56
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,985,954,743,512,587,74
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,368,988,577,196,8612,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%59,5766,2655,3148,8337,5963,44

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-14,85,815,914,516,022,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-112,414,420,814,618,020,6
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,05,04,12,73,0616,6
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,120,20,251,241,834,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,471
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,5733,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0970,110,1040,0880,090,032
Wapń%0,150,180,140,120,10,07
Magnez%0,130,130,160,110,090,09
Potas%0,110,110,120,080,070,09
Sód%0,0080,0070,0120,0040,0030,004
Siarka%0,0170,020,0220,0150,0210,018
Glin%0,880,740,950,590,47<0,0022
Żelazo%0,770,780,910,780,650,51

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1460497442468382369
KadmCd mg*kg-10,170,170,120,160,14<0,50
MiedźCu mg*kg-14,04,04,13,74,0<2,00
ChromCr mg*kg-111,010,211,511,08,39,77
NikielNi mg*kg-16,75,86,67,26,46,14
OłówPb mg*kg-19,18,510,511,18,98,73
CynkZn mg*kg-123,226,527,131,131,523
KobaltCo mg*kg-12,192,392,863,02,762,93
WanadV mg*kg-116,720,017,412,111,012,8
LitLi mg*kg-15,86,35,84,03,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,330,230,30,25<2,00
BarBa mg*kg-144,046,340,946,736,936,2
StrontSr mg*kg-111,113,99,76,56,2<10,00
LantanLa mg*kg-111,511,910,39,68,011,28
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,971,91

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1444,0559,0184,0534,6912,51336
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,1<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.49,441
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.160,0209
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.80,1115
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.71,6102
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.87,7136
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,5<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.60,2130
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.139,9176
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.122,2132
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,6114
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.71,6181

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,046n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1667646648652320429
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,275,08,57,9413,5621,5909090
Zasoleniemg KCl*100g-18,412,822,620,9535,857