Punkt: 75

Miejscowość: Przełęk
Gmina: Płośnica
Województwo: warmińsko-mazurskie; Powiat: działdowski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %585756575956
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %222525252429
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %201819181715
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.707369
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.252427
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %545534

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,25,55,05,54,46,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH3,84,13,94,73,45,6
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,321,521,241,451,333,39
Węgiel organiczny%0,760,880,720,840,771,97
Azot ogólny%0,0790,090,0890,080,080,08
Stosunek C/N9,69,88,210,59,724,63

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,93,733,93,754,242,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,980,930,770,931,160,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,80,670,560,720,86<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,51,51,361,371,03,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,180,20,230,260,270,23
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,030,060,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,250,30,310,370,250,43
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,992,061,932,071,544,16
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,895,795,835,825,786,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%33,7935,5833,135,5426,6463,03

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-17,07,98,48,08,510,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-15,08,311,012,810,314,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,02,32,63,32,622,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,630,580,880,650,252,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,392,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,6327,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0380,0410,050,0530,050,045
Wapń%0,090,080,070,080,050,19
Magnez%0,150,10,10,090,070,24
Potas%0,170,110,090,080,060,19
Sód%0,010,0070,0070,0030,0030,006
Siarka%0,0190,0170,0170,0110,0140,014
Glin%0,730,520,540,360,291,41
Żelazo%0,740,670,650,640,51,46

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1450463498472399400
KadmCd mg*kg-10,240,20,210,130,11<0,50
MiedźCu mg*kg-15,85,55,05,75,72,71
ChromCr mg*kg-17,89,09,66,66,17,5
NikielNi mg*kg-15,24,14,64,74,54,23
OłówPb mg*kg-115,713,011,611,68,98,89
CynkZn mg*kg-135,030,333,632,124,023,4
KobaltCo mg*kg-12,162,773,032,912,482,64
WanadV mg*kg-113,313,311,07,97,69,19
LitLi mg*kg-15,74,94,33,23,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,230,170,230,18<2,00
BarBa mg*kg-138,036,230,624,424,624,3
StrontSr mg*kg-19,78,47,93,03,4<10,00
LantanLa mg*kg-110,29,17,58,16,49,25
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,711,76

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1746,01780,0876,0938,6908,7750
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.46,928
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.139,3108
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.84,864
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.68,747
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.88,273
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.70,379
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.121,989
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.136,380
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.46,566
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.79,3116

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1519545537494313514
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,513,14,84,796,746,43939393
Zasoleniemg KCl*100g-16,68,212,712,6417,7917