Punkt: 73

Miejscowość: Międzychód
Gmina: Zalewo
Województwo: warmińsko-mazurskie; Powiat: iławski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %575553494541
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %232528293438
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %202019222121
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.686652
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.273244
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %564524

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,06,76,46,77,16,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,95,85,55,86,86,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.0,370,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,321,391,41,93,152,84
Węgiel organiczny%0,760,80,811,11,831,66
Azot ogólny%0,0820,0920,0830,110,20,16
Stosunek C/N9,38,79,810,09,110,35

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,031,82,332,251,732
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,39
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,995,744,244,89,638,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,940,811,940,791,71,2
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,030,060,14<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,30,340,390,641,361,18
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,296,956,66,2912,8310,78
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,328,758,938,5414,5617,8
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%75,679,4373,9173,6688,1260,56

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-18,811,023,821,150,632,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-19,410,116,628,270,549,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-110,79,618,913,313,111,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,01,01,121,451,159,5
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,52,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.66,3134

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0590,0630,0990,060,10,041
Wapń%0,190,180,180,160,370,33
Magnez%0,220,230,170,160,140,25
Potas%0,220,220,20,150,180,27
Sód%0,0090,0080,010,0030,0070,007
Siarka%0,0140,0140,0160,0150,0330,025
Glin%0,940,790,760,520,490,93
Żelazo%1,131,161,111,050,931,08

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1262290272262299292
KadmCd mg*kg-10,170,120,160,130,18<0,50
MiedźCu mg*kg-15,35,05,45,58,74
ChromCr mg*kg-116,815,517,412,912,718,7
NikielNi mg*kg-16,75,75,37,97,57,65
OłówPb mg*kg-17,16,98,310,410,310,1
CynkZn mg*kg-123,726,228,536,537,532
KobaltCo mg*kg-12,453,813,393,423,593,89
WanadV mg*kg-128,326,726,219,120,225,1
LitLi mg*kg-16,97,96,45,25,211,1
BerylBe mg*kg-10,370,430,330,360,33<2,00
BarBa mg*kg-133,734,032,332,941,241,6
StrontSr mg*kg-19,89,78,86,39,117,3
LantanLa mg*kg-110,811,410,010,87,613,79
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,254,83

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1187,0192,0156,0135,0187,029
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,6<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,5<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,6<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,0<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,2<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,7<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,8<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,4<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,3<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,3<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,829

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,039n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1511635682547444456
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,995,89,66,4227,7623,8636363
Zasoleniemg KCl*100g-112,815,325,316,9673,2963