Punkt: 71

Miejscowość: Rypin
Gmina: Rypin
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: rypiński

* Punkt badawczy 71 został przeniesiony w roku 2015 z powodu zbyt bliskiej zabudowy jednorodzinnej

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %817880798253
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %131615141228
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %6657619
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.919065
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.81033
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %212102

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,26,36,15,75,36,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,45,15,04,34,25,7
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,01

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,111,321,151,11,225,08
Węgiel organiczny%0,640,760,670,640,712,94
Azot ogólny%0,060,0680,0540,060,080,1
Stosunek C/N10,711,212,410,78,929,4

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,252,482,73,93,02,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,440,320,37
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,280,140,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,01,81,861,071,227,2
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,330,280,20,120,191,45
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,190,10,120,040,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,360,280,150,190,260,6
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,882,462,331,421,699,25
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,134,945,035,324,6910,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%56,1449,846,3226,6835,9887,26

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-115,011,09,510,424,632,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-113,910,49,25,910,640,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,93,02,52,23,1812,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,01,871,81,10,578,7
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,712,7
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,0930,6

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0460,0480,0530,0470,080,039
Wapń%0,070,070,080,050,070,15
Magnez%0,040,040,030,030,030,19
Potas%0,070,050,040,040,050,12
Sód%0,0070,0040,0040,0050,0050,008
Siarka%0,0110,0160,0140,0110,0160,01
Glin%0,40,30,260,190,220,88
Żelazo%0,530,470,530,480,420,75

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-115213213914059266
KadmCd mg*kg-10,130,160,110,090,18<0,50
MiedźCu mg*kg-14,83,74,83,93,82,04
ChromCr mg*kg-15,24,84,74,23,910,3
NikielNi mg*kg-14,33,94,23,73,18,45
OłówPb mg*kg-110,510,311,712,314,38,11
CynkZn mg*kg-124,027,821,621,736,824,7
KobaltCo mg*kg-11,111,631,511,771,233,95
WanadV mg*kg-15,06,38,65,35,124,9
LitLi mg*kg-12,32,51,91,21,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,130,130,160,140,14<2,00
BarBa mg*kg-121,118,021,522,720,851,2
StrontSr mg*kg-15,64,85,44,74,5<10,00
LantanLa mg*kg-17,28,810,16,05,116,5
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,07<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,351,87

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1588,0570,0716,0656,1239,9312
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,2<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,970
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,528
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,533
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,131
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,8<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,628
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,930
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,727
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,325
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,840

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,007n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1250208230239295875
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-112,0110,98,316,835,0518,1818181
Zasoleniemg KCl*100g-130,928,821,944,4313,3348