Punkt: 7

Miejscowość: Tyń
Gmina: Postomino
Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: sławieński

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: glp (glina lekka pylasta)
PTG 2008: gz (glina zwykła)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %545449414038
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %252225302935
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %212426293127
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.605748
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.363544
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %998488

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,27,36,86,36,16,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,36,16,05,55,25,2
Węglany (CaCO3)%0,210,12n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,461,331,391,91,984,99
Węgiel organiczny%0,850,770,811,11,152,89
Azot ogólny%0,060,060,070,0970,130,12
Stosunek C/N14,212,811,611,38,824,08

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,351,281,953,152,182,7
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,180,12
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,060,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-19,789,188,594,615,146,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,510,60,610,510,180,43
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,130,10,030,180,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,660,520,570,280,510,28
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-111,0810,49,85,585,877,31
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-112,4311,6811,758,738,059,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%89,1489,0483,463,972,9373,84

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-14,67,08,93,93,017,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-120,616,621,19,48,937,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,46,56,06,34,84,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,871,651,281,280,431,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,6126,6
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,339,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0390,0340,0370,0330,030,077
Wapń%0,290,240,20,130,150,25
Magnez%0,180,220,20,130,140,14
Potas%0,160,230,190,070,070,17
Sód%0,0060,0080,0070,0010,0040,004
Siarka%0,020,0180,0190,0140,0170,015
Glin%1,01,180,980,620,720,49
Żelazo%1,051,331,341,130,980,6

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1318343314248242245
KadmCd mg*kg-10,170,120,10,110,09<0,50
MiedźCu mg*kg-16,37,88,38,85,75,1
ChromCr mg*kg-112,213,213,614,713,114,3
NikielNi mg*kg-18,310,78,39,27,36,68
OłówPb mg*kg-18,811,311,013,110,510,7
CynkZn mg*kg-133,336,741,139,527,431,2
KobaltCo mg*kg-11,431,751,193,03,333,55
WanadV mg*kg-121,723,023,318,420,020,6
LitLi mg*kg-18,310,77,95,97,2<10,00
BerylBe mg*kg-10,330,470,30,310,35<2,00
BarBa mg*kg-130,333,333,628,331,827,1
StrontSr mg*kg-19,69,68,75,26,4<10,00
LantanLa mg*kg-19,011,18,78,48,19,9
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,193,64

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1315,0290,0767,0644,1298,2332
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,0<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.45,053
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,836
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,325
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,937
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,228
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,447
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.39,138
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,333
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,135

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,024n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1525649636623827569
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-118,4914,511,56,065,6310,61
Zasoleniemg KCl*100g-147,638,330,415,9914,8628