Punkt: 69

Miejscowość: Lembarg
Gmina: Jabłonowo Pomorskie
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: brodnicki

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %848188828261
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %9127101226
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %7758613
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.899075
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.10921
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %222114

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,87,26,86,15,05,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,16,25,94,83,84,3
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,381,321,331,411,261,74
Węgiel organiczny%0,80,760,770,820,731,01
Azot ogólny%0,0580,050,0460,0680,070,11
Stosunek C/N13,815,216,712,110,49,18

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,431,51,883,63,153,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,140,460,47
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,050,280,12
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,243,743,421,751,01,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,390,430,380,210,250,22
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,020,020,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,450,380,280,320,190,43
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,144,614,12,291,442,45
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,576,115,985,894,595,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%78,2375,4568,5638,9131,4443,75

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-118,314,614,210,010,713,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-117,213,311,110,411,414,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,44,13,83,42,062,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,871,551,40,970,64,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,581
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,4232,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0430,0550,0550,0440,040,029
Wapń%0,130,130,140,080,050,21
Magnez%0,080,070,060,060,050,03
Potas%0,090,070,050,080,060,03
Sód%0,0070,0070,0060,0110,0070,003
Siarka%0,0170,0130,010,0120,0130,01
Glin%0,450,390,350,350,290,2
Żelazo%0,520,470,580,470,40,23

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1220188197287271286
KadmCd mg*kg-10,160,160,110,090,07<0,50
MiedźCu mg*kg-12,52,73,13,23,3<2,00
ChromCr mg*kg-16,35,55,96,14,55,13
NikielNi mg*kg-13,52,84,03,52,62,6
OłówPb mg*kg-18,76,87,69,07,68,29
CynkZn mg*kg-121,325,021,628,319,420,5
KobaltCo mg*kg-11,21,471,991,51,411,52
WanadV mg*kg-15,08,37,36,55,96,09
LitLi mg*kg-12,92,92,11,92,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,170,20,180,19<2,00
BarBa mg*kg-123,419,721,029,921,019,8
StrontSr mg*kg-15,94,64,64,43,0<10,00
LantanLa mg*kg-17,18,47,46,85,57,16
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,521,52

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1368,0249,0241,0421,8365,3386
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,1<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.60,861
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,234
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,131
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,238
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,636
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.51,950
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,440
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,334
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,362

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,075n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1303368373448879308
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,836,36,77,165,0915,1515151
Zasoleniemg KCl*100g-120,216,617,618,9113,4440