Punkt: 65

Miejscowość: Jeleniec
Gmina: Papowo Biskupie
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: chełmiński

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: glp (glina lekka pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %383437383230
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %434745435138
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %191918191732
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.615738
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.374052
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %4342310

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,66,46,55,54,56,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,15,65,54,53,65,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,311,291,11,00,912,64
Węgiel organiczny%0,760,750,640,580,531,53
Azot ogólny%0,0630,0540,050,0590,090,05
Stosunek C/N12,113,912,89,85,930,6

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,51,851,634,283,272,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,610,70,12
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,450,490,09
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,744,54,71,61,273,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,290,230,230,140,30,32
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,030,030,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,70,50,460,320,210,68
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,795,295,422,091,814,8
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,297,147,056,375,087,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%79,4274,0976,8832,7835,6563,16

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-130,815,415,811,211,217,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-129,419,814,610,911,324,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,62,43,02,52,483,2
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,880,80,880,940,818,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,263,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,5631

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0510,0610,0620,0480,050,042
Wapń%0,180,120,120,090,070,36
Magnez%0,110,090,080,090,090,15
Potas%0,20,180,170,120,140,13
Sód%0,0150,0060,010,0080,010,006
Siarka%0,0120,0160,0140,0090,0150,011
Glin%0,650,510,510,380,390,71
Żelazo%0,780,690,750,660,570,78

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1308285264244243281
KadmCd mg*kg-10,120,190,140,10,12<0,50
MiedźCu mg*kg-16,05,75,53,33,6<2,00
ChromCr mg*kg-111,010,010,78,88,59,74
NikielNi mg*kg-14,33,85,04,74,94,52
OłówPb mg*kg-19,58,99,98,97,37,74
CynkZn mg*kg-120,817,017,720,721,413,1
KobaltCo mg*kg-11,81,471,842,712,882,9
WanadV mg*kg-121,720,017,610,210,210,6
LitLi mg*kg-15,05,34,22,94,5<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,30,330,250,29<2,00
BarBa mg*kg-144,038,037,631,529,828,6
StrontSr mg*kg-111,810,58,45,75,3<10,00
LantanLa mg*kg-113,110,711,910,710,712,61
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,332,31

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1341,0281,0261,0257,8162,028
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,7<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,3<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,0<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,7<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,7<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,4<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,6<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,528

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,009n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1564624522601916541
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-117,6213,012,05,476,5633,7121212
Zasoleniemg KCl*100g-145,434,330,914,4417,3289