Punkt: 63

Miejscowość: Głogówko Królewskie
Gmina: Świecie
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: świecki

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: Fb (mady brunatne); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %455049535641
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %312730272835
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %242321201624
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.687251
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.282443
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %756446

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,06,57,47,87,56,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,15,46,67,57,16,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,120,410,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,311,111,041,411,243,61
Węgiel organiczny%0,760,640,60,820,722,09
Azot ogólny%0,0810,0690,0690,0760,080,12
Stosunek C/N9,49,38,710,89,017,42

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,552,080,981,050,751,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-16,246,6110,688,249,727
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,930,760,80,690,230,7
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,130,10,090,18<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,250,370,260,410,470,36
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-17,527,8711,849,4310,68,06
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-110,079,9512,8210,4811,3512,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%74,6879,192,3689,9893,3965

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-17,812,916,416,618,716,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-17,915,311,414,311,813,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-18,96,86,26,14,55,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,120,981,00,660,793,5
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,282,1
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,0632,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0360,0480,0550,0450,040,061
Wapń%0,190,180,170,160,310,08
Magnez%0,220,170,20,160,140,08
Potas%0,180,10,10,120,120,07
Sód%0,0120,0080,0080,0180,0130,004
Siarka%0,0220,0180,0160,0160,0240,017
Glin%1,010,980,920,650,510,42
Żelazo%1,190,971,041,070,810,58

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1392327287332298339
KadmCd mg*kg-10,280,250,250,170,15<0,50
MiedźCu mg*kg-19,58,39,17,67,56,54
ChromCr mg*kg-112,88,79,311,89,712,4
NikielNi mg*kg-112,58,39,313,212,913,7
OłówPb mg*kg-17,76,87,39,38,09,14
CynkZn mg*kg-133,329,826,238,528,736
KobaltCo mg*kg-14,013,213,734,24,274,53
WanadV mg*kg-121,720,021,913,111,313,3
LitLi mg*kg-110,68,69,56,67,1<10,00
BerylBe mg*kg-10,40,280,230,320,3<2,00
BarBa mg*kg-161,052,454,355,037,544,8
StrontSr mg*kg-112,410,69,19,27,6<10,00
LantanLa mg*kg-111,99,78,39,66,59,27
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,563,03

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1433,0416,0545,0415,0362,2468
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.85,727
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.55,772
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,139
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,433
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,543
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,343
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.48,759
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,544
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,138
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,770

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,006n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,009n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1402465363396514389
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-18,0913,013,811,8313,197,57575757
Zasoleniemg KCl*100g-120,834,336,431,2434,8220