Punkt: 61

Miejscowość: Stary Toruń
Gmina: Zławieś Wielka
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: toruński

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: Fb (mady brunatne); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gz (glina zwykła)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %545055515542
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %283328312933
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %181717181625
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.677053
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.292737
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %7674310

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,67,06,66,35,36,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,05,95,55,44,45,7
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,381,451,331,341,242,84
Węgiel organiczny%0,80,840,770,780,721,65
Azot ogólny%0,10,1120,0890,0770,080,09
Stosunek C/N8,07,58,610,19,018,33

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,031,952,252,852,742,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,160,260,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,050,1<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,995,364,843,833,325,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,640,670,660,550,370,65
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,030,050,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,450,520,50,390,460,44
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-17,146,656,034,834,166,39
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,178,68,287,686,910,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%77,8677,3372,8362,8760,2861,44

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-18,510,89,810,611,815,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-120,222,821,218,018,619,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,87,67,58,05,76,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,01,131,01,662,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,42,7
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,3633,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,030,0350,040,0460,050,014
Wapń%0,240,180,160,120,153,42
Magnez%0,190,140,160,120,12,17
Potas%0,160,130,10,10,080,08
Sód%0,010,0070,0060,0070,0040,01
Siarka%0,0120,0160,0140,0160,0170,013
Glin%0,80,680,630,420,320,64
Żelazo%1,010,890,880,870,960,88

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1357355371366389342
KadmCd mg*kg-10,120,160,150,160,17<0,50
MiedźCu mg*kg-18,26,37,16,38,93,54
ChromCr mg*kg-111,710,59,68,49,710,6
NikielNi mg*kg-19,310,510,010,111,510,1
OłówPb mg*kg-18,78,48,38,99,37,87
CynkZn mg*kg-136,740,035,441,538,130,9
KobaltCo mg*kg-12,563,042,53,614,023,67
WanadV mg*kg-121,720,022,99,510,911,6
LitLi mg*kg-17,27,75,24,44,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,330,270,260,31<2,00
BarBa mg*kg-148,745,740,645,241,539
StrontSr mg*kg-19,17,66,76,45,9<10,00
LantanLa mg*kg-110,18,99,77,36,79,97
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,412,69

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1210,0154,0269,0238,0259,793
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,9<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.46,231
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,8<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,5<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,0<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,3<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,026
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,0<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,036

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,075n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1459529477393680322
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,837,512,46,5412,8911,7424242
Zasoleniemg KCl*100g-120,219,832,617,2634,0331