Punkt: 59

Miejscowość: Bydgoszcz Łęgnowo
Gmina: M. Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: m. Bydgoszcz

Kompleks: 7 (żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: VI

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: ps (piasek słabo gliniasty)
PTG 2008: ps (piasek słabogliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %928994949070
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %4722620
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %4444410
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.969285
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.3613
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %123122

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,35,45,25,13,95,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,04,24,04,33,14,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,421,191,361,342,284,51
Węgiel organiczny%0,820,690,790,781,332,62
Azot ogólny%0,0570,0490,0530,0490,10,05
Stosunek C/N14,414,114,915,913,352,4

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,073,233,384,135,74,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-11,451,161,111,141,770,51
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-11,060,970,930,951,33<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-10,620,50,710,220,451,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,080,060,050,040,140,27
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,020,020,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,170,130,120,050,080,13
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-10,90,720,90,330,682,1
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-13,973,954,284,466,386,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%22,6718,2321,037,3810,632,81

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-15,68,710,212,210,211,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-16,55,05,12,37,22,6
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-10,60,80,90,540,721,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,630,750,630,670,343,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,591
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,9113,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0270,030,0320,0380,050,093
Wapń%0,040,020,020,030,020,42
Magnez%0,030,020,020,020,020,58
Potas%0,040,020,030,040,010,32
Sód%0,0070,0040,0060,0090,0030,007
Siarka%0,0110,0120,0090,010,0170,009
Glin%0,280,230,190,170,162,04
Żelazo%0,280,210,260,250,332,75

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1157130136120175103
KadmCd mg*kg-10,240,180,230,150,15<0,50
MiedźCu mg*kg-12,82,22,32,15,3<2,00
ChromCr mg*kg-12,23,32,83,33,62,26
NikielNi mg*kg-11,81,01,71,82,0<2,00
OłówPb mg*kg-18,06,98,06,913,35,02
CynkZn mg*kg-113,09,513,111,414,46,29
KobaltCo mg*kg-10,871,011,10,791,05<1,00
WanadV mg*kg-15,06,34,73,44,52,48
LitLi mg*kg-11,91,21,60,80,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,130,10,10,110,13<2,00
BarBa mg*kg-127,426,622,125,427,412,4
StrontSr mg*kg-14,43,22,92,72,5<10,00
LantanLa mg*kg-15,13,84,73,83,82,54
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,69<1,00

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1195,0120,0242,0230,0389,4232
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.64,040
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,726
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,5<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,026
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,7<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,328
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.53,632
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,332
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,4<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,948

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,027n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1340321288315633243
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,963,14,23,727,45<1,00
Zasoleniemg KCl*100g-112,88,211,09,8119,67<10,00