Punkt: 55

Miejscowość: Szprudowo
Gmina: Gniew
Województwo: pomorskie; Powiat: tczewski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: D (czarne ziemie właściwe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %202123241966
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %121112121419
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %686865646715
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.312680
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.292714
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %36363640476

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,87,06,57,27,17,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,75,75,36,16,37,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,040,290,47

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%4,174,614,394,194,612,65
Węgiel organiczny%2,592,672,552,432,671,54
Azot ogólny%0,250,2620,2680,2160,270,33
Stosunek C/N10,410,29,511,39,94,67

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,82,052,12,11,581,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,12
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-123,222,1122,1931,4430,4944,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-14,674,373,834,051,562,62
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,190,130,090,150,16<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-11,772,21,722,2216,562,23
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-129,8328,8127,8337,8648,7649,15
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-131,6330,8629,9339,9650,3450,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%94,3193,3692,9894,7596,8696,94

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-15,98,018,513,113,713,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-144,952,166,454,159,048
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-126,828,440,130,821,913,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,01,881,381,654,26<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,962,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,7939,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,040,0620,0910,0450,060,054
Wapń%0,750,630,720,550,70,08
Magnez%0,750,690,690,490,540,07
Potas%1,01,190,980,520,530,07
Sód%0,0210,0130,010,0030,0060,003
Siarka%0,0390,0330,0350,0340,0440,043
Glin%3,373,43,021,531,60,5
Żelazo%3,363,082,862,752,590,52

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1467443426386420480
KadmCd mg*kg-10,210,240,180,130,14<0,50
MiedźCu mg*kg-120,322,218,415,016,119,3
ChromCr mg*kg-142,538,031,533,939,563,4
NikielNi mg*kg-129,329,825,026,629,434,5
OłówPb mg*kg-110,313,313,116,115,518,1
CynkZn mg*kg-168,378,367,763,760,776,5
KobaltCo mg*kg-14,686,735,818,7810,6112,5
WanadV mg*kg-193,380,080,836,341,561,8
LitLi mg*kg-127,124,326,017,517,725,1
BerylBe mg*kg-11,331,330,891,041,08<2,00
BarBa mg*kg-1115,0105,793,163,362,3103
StrontSr mg*kg-142,744,349,328,931,384,5
LantanLa mg*kg-120,520,618,916,817,423,84
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,459,49

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1459,0452,0220,0603,4406,3369
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,127
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.91,228
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.59,269
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,740
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,132
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,439
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,243
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,532
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.47,753
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,2<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,337
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,039

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1101389685294511011030
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-19,989,312,013,5522,137,57575757
Zasoleniemg KCl*100g-125,723,931,735,7658,4220