Punkt: 53

Miejscowość: Legbąd
Gmina: Tuchola
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: tucholski

Kompleks: 7 (żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: VI

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: ps (piasek słabo gliniasty)
PTG 2008: ps (piasek słabogliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %899194879175
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %9729717
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %224428
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.969791
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.425
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %111014

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,17,06,95,43,75,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,06,16,04,53,24,7
Węglany (CaCO3)%n.o.0,37n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%0,980,770,721,140,935
Węgiel organiczny%0,570,450,420,660,542,9
Azot ogólny%0,0360,0380,0390,0380,040,08
Stosunek C/N15,811,810,817,413,536,25

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,91,051,084,283,33,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,811,520,46
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,691,240,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,71,751,780,250,051,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,70,670,560,070,030,15
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,020,060,020,020,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,070,080,050,060,040,11
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,492,562,410,40,131,76
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-13,393,613,494,683,435,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%73,4570,9169,058,583,7630,88

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-110,09,26,311,612,417,3
Potas przyswajalnymg K2O*100g-12,13,61,62,81,54,1
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-18,46,66,28,00,12,6
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,50,380,880,550,272,6
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,5120,7
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9628,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0190,0260,030,0320,030,041
Wapń%0,110,10,10,020,011,04
Magnez%0,070,050,040,020,020,78
Potas%0,050,030,030,030,010,18
Sód%0,0070,0060,0060,0060,0030,029
Siarka%0,0260,020,0150,0070,0090,008
Glin%0,30,210,20,20,121,25
Żelazo%0,380,280,290,240,251,94

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1906865707232,1
KadmCd mg*kg-10,560,480,50,040,02<0,50
MiedźCu mg*kg-11,31,71,81,51,22,8
ChromCr mg*kg-13,33,33,42,62,53,57
NikielNi mg*kg-11,21,11,71,31,0<2,00
OłówPb mg*kg-120,419,718,67,011,07,09
CynkZn mg*kg-171,770,072,010,96,515,9
KobaltCo mg*kg-10,870,831,030,520,49<1,00
WanadV mg*kg-15,06,75,03,33,23,78
LitLi mg*kg-11,81,31,70,90,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,10,10,070,090,09<2,00
BarBa mg*kg-113,010,713,611,67,39,22
StrontSr mg*kg-14,13,63,22,11,3<10,00
LantanLa mg*kg-15,65,08,43,22,4<2,50
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,23<1,00

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1196,0177,0262,0295,3249,9452
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,832
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.67,733
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,588
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,452
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,233
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,443
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,756
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,139
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,970
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,649
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,045

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1156205237268250271
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,656,34,43,56,213,41
Zasoleniemg KCl*100g-114,516,611,59,2516,39<10,00