Punkt: 51

Miejscowość: Mrocza
Gmina: Mrocza
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: nakielski

* Punkt badawczy 51 został przeniesiony o odległość 102 m z powodu ekspansji zabudowy jednorodzinnej

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %616162697260
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %222423192025
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %17151512815
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.858773
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.131023
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %344234

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,87,26,76,26,36,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,16,46,15,35,96,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,2

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,621,541,511,161,111,53
Węgiel organiczny%0,940,890,880,670,650,89
Azot ogólny%0,0660,0760,0750,0640,160,1
Stosunek C/N14,211,711,710,54,08,9

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,731,631,133,152,41,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,23n.o.0,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,09n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-16,246,987,681,81,726,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,640,530,930,450,490,55
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,020,020,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,640,540,470,420,610,73
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-17,588,119,12,72,837,38
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,319,7410,235,855,2311,5
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%81,4283,2688,9546,1654,1164,17

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-125,030,627,018,523,028,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-123,619,619,614,818,921,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,75,85,57,26,98,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,750,61,01,560,682,5
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,572,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,8834,8

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0410,0550,0540,0570,060,032
Wapń%0,160,290,330,090,10,13
Magnez%0,110,090,090,070,060,07
Potas%0,140,090,110,090,050,07
Sód%0,010,0060,0070,010,0040,003
Siarka%0,0150,020,0150,0120,020,016
Glin%0,620,460,380,280,20,37
Żelazo%0,690,590,590,440,450,36

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1332338340260275271
KadmCd mg*kg-10,160,230,120,120,12<0,50
MiedźCu mg*kg-15,07,17,18,55,13,49
ChromCr mg*kg-18,28,77,95,85,67,8
NikielNi mg*kg-14,33,95,03,53,64,67
OłówPb mg*kg-111,39,310,310,510,311,2
CynkZn mg*kg-130,035,030,330,329,634,2
KobaltCo mg*kg-11,732,432,691,641,762,16
WanadV mg*kg-110,010,012,57,37,210,2
LitLi mg*kg-14,84,34,02,12,4<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,230,20,190,22<2,00
BarBa mg*kg-145,739,734,935,730,136,7
StrontSr mg*kg-19,56,26,25,04,5<10,00
LantanLa mg*kg-18,85,38,66,75,57,44
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,852,07

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1596,0340,0592,0930,61080,64290
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.73,8221
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,252
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.159,4657
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.103,1349
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.89,2415
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.104,6503
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.79,7316
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.139,0521
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.148,1474
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.54,2327
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.96,4455

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,062n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1497457508405671583
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-114,7915,512,86,788,0621,9696969
Zasoleniemg KCl*100g-138,140,933,917,921,2858