Punkt: 5

Miejscowość: Koszalin
Gmina: M. Koszalin
Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: m. Koszalin

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gl (glina lekka)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %293330343245
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %353135333531
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %363635333324
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.484556
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.484934
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %131094610

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,26,35,96,35,36,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,14,94,65,14,35,7
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,22

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,881,881,671,832,233,45
Węgiel organiczny%1,091,090,971,061,292
Azot ogólny%0,080,090,0730,1080,140,11
Stosunek C/N13,612,113,39,89,218,18

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,922,933,533,454,352,6
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,320,260,280,320,40,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,140,10,170,090,17<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,745,994,994,33,074,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,410,540,480,370,591,02
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,020,030,040,090,05<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,450,440,510,640,740,37
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,627,06,025,44,455,99
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,549,939,558,858,810,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%69,3970,4963,0461,0350,5957,6

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-19,57,18,117,19,58,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-116,115,521,421,929,612,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,25,25,34,47,49,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,01,30,881,680,683
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,1121,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,32,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0810,0880,0760,0760,070,057
Wapń%0,180,170,160,180,120,21
Magnez%0,250,260,230,190,180,21
Potas%0,230,220,250,150,10,18
Sód%0,0090,0080,0090,0040,0030,005
Siarka%0,0150,0140,0170,0160,020,011
Glin%1,431,291,310,850,731,14
Żelazo%1,391,551,311,41,091,35

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1505485450414355399
KadmCd mg*kg-10,190,20,220,150,14<0,50
MiedźCu mg*kg-111,311,211,311,210,38,62
ChromCr mg*kg-116,214,713,514,813,419,3
NikielNi mg*kg-110,212,59,610,79,012,1
OłówPb mg*kg-116,320,719,320,519,317,6
CynkZn mg*kg-141,741,748,652,033,841,9
KobaltCo mg*kg-12,922,642,855,144,786,38
WanadV mg*kg-135,038,736,420,218,824,6
LitLi mg*kg-110,711,69,67,24,611,4
BerylBe mg*kg-10,430,470,360,360,27<2,00
BarBa mg*kg-144,742,738,938,234,542,3
StrontSr mg*kg-111,210,49,27,35,6<10,00
LantanLa mg*kg-113,614,111,411,58,715,6
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,07<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,065,17

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1579,0386,0268,0301,7525,3363
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,1<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,943
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.82,673
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.46,033
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,744
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.52,443
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,233
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.69,853
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.73,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,5<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,741

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,021n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1669726831700619736
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,148,05,96,936,72<1,00
Zasoleniemg KCl*100g-118,421,115,518,317,74<10,00