Punkt: 49

Miejscowość: Laskowo
Gmina: Szamocin
Województwo: wielkopolskie; Powiat: chodzieski

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %686766706754
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %202122202333
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %121212101013
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.848267
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.141629
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %433224

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,05,85,46,34,85,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,44,64,25,03,94,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,551,521,471,61,553,59
Węgiel organiczny%0,90,880,850,930,92,08
Azot ogólny%0,0690,0810,0740,0850,10,12
Stosunek C/N13,011,011,510,99,017,33

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,02,853,62,783,263,6
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,350,40,210,230,420,19
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,210,150,050,040,14<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,872,01,552,081,152,2
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,250,280,280,30,270,37
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,020,050,11<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,30,320,340,420,250,38
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,452,662,192,861,782,95
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,455,515,795,645,046,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%44,9548,2837,8250,735,2946,09

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-15,57,08,211,310,621,3
Potas przyswajalnymg K2O*100g-19,310,812,517,614,511,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,93,03,23,92,784,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,370,380,460,390,282,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,492,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,034,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0460,0460,0480,0450,050,036
Wapń%0,070,070,080,080,060,24
Magnez%0,060,070,070,050,040,11
Potas%0,080,070,070,070,040,07
Sód%0,0070,0050,0090,0090,0040,02
Siarka%0,020,0180,0140,0140,0140,01
Glin%0,410,360,380,260,190,54
Żelazo%0,410,430,470,420,350,7

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1302348317339323350
KadmCd mg*kg-10,150,110,080,10,09<0,50
MiedźCu mg*kg-12,83,03,22,93,84,02
ChromCr mg*kg-14,84,75,04,33,75,17
NikielNi mg*kg-13,23,63,03,12,83,32
OłówPb mg*kg-17,99,39,99,58,49,32
CynkZn mg*kg-115,514,017,025,818,024,3
KobaltCo mg*kg-11,621,712,051,541,531,68
WanadV mg*kg-15,76,38,36,26,06,75
LitLi mg*kg-13,23,53,42,01,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,170,120,140,12<2,00
BarBa mg*kg-127,724,727,327,323,527,3
StrontSr mg*kg-16,55,55,45,03,3<10,00
LantanLa mg*kg-17,87,16,45,34,76,89
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,561,61

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1819,0584,0591,0833,1718,0926
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,637
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.124,8155
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.66,369
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.53,759
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.65,783
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.48,195
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.111,9131
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.98,295
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,786
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.58,5116

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,035n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1455346383493188401
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,592,35,36,346,9715,5303030
Zasoleniemg KCl*100g-16,85,713,916,7318,441