Punkt: 47

Miejscowość: Jankowo
Gmina: Drawsko Pomorskie
Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: drawski

* Punkt badawczy 47 został przeniesiony w roku 2010 i 2015 - w pierwotnej lokalizacji pojawiła się zabudowa o charakterze przemysłowym

Kompleks: 7 (żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %595857747265
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %282929141822
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %131314121013
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.838079
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.161719
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %425132

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,47,46,85,85,05,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,86,66,34,63,94,5
Węglany (CaCO3)%0,04n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,491,631,691,791,424,24
Węgiel organiczny%0,860,940,981,040,822,46
Azot ogólny%0,070,080,0750,090,10,09
Stosunek C/N12,311,713,111,68,227,33

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,971,11,53,383,524,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,60,60,75
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,410,35<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-17,486,895,961,480,951,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,160,210,280,190,150,15
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,060,030,060,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,420,280,280,220,170,32
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-18,167,446,551,951,31,97
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,138,548,055,334,827,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%89,3887,1281,3736,5626,9924,94

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-16,610,012,59,66,011,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-112,811,214,87,65,910
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,52,03,22,11,81,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,621,571,750,820,332
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,712,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0028

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0520,0460,0510,0670,040,034
Wapń%0,270,240,20,070,050,04
Magnez%0,130,120,10,080,060,05
Potas%0,10,10,10,060,00,03
Sód%0,0080,0080,0160,0030,0030,002
Siarka%0,0110,0140,0160,0130,0130,008
Glin%0,780,670,720,530,410,41
Żelazo%0,830,820,830,790,610,38

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1435435421390310372
KadmCd mg*kg-10,20,180,160,150,09<0,50
MiedźCu mg*kg-14,74,55,55,810,75,69
ChromCr mg*kg-19,59,07,88,26,59,02
NikielNi mg*kg-15,86,05,65,34,85,01
OłówPb mg*kg-19,911,410,618,910,520,5
CynkZn mg*kg-123,222,726,238,420,832
KobaltCo mg*kg-11,471,991,462,172,132,26
WanadV mg*kg-121,722,018,910,99,412,7
LitLi mg*kg-15,05,54,82,72,1<10,00
BerylBe mg*kg-10,270,30,20,260,25<2,00
BarBa mg*kg-131,231,731,330,827,830,2
StrontSr mg*kg-110,19,38,04,23,4<10,00
LantanLa mg*kg-111,910,69,110,75,87,28
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,072,94

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1327,0515,0266,01118,0828,01266
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.42,867
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.126,9232
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.74,0142
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.62,6114
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.78,4145
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,9153
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.64,8105
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.111,0196
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.121,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.39,9134
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.79,3131

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,095n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1470408511506935391
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-110,7512,112,04,192,963,41
Zasoleniemg KCl*100g-128,431,937,911,077,81<10,00