Punkt: 45

Miejscowość: Maszewo
Gmina: Maszewo
Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: goleniowski

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płp (pył piaszczysty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %636160535342
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %222527313243
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %151413161515
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.716954
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.282844
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %644132

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,15,35,16,36,77
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,04,24,05,96,26,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,16n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,771,61,482,432,771,97
Węgiel organiczny%1,020,930,861,411,611,14
Azot ogólny%0,0940,10,0960,180,20,18
Stosunek C/N10,89,38,97,88,06,33

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,84,554,281,652,031,7
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-11,421,331,27n.o.n.o.0,12
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-11,10,961,04n.o.n.o.0,03
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,621,451,796,295,418,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,290,280,330,720,430,55
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,030,030,090,08<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,360,30,320,70,50,52
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,332,062,477,86,429,37
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,136,616,759,458,4514,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%32,6831,1636,5982,5475,9863,74

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-15,88,116,719,826,523,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-112,89,014,322,024,616,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,83,33,67,44,76,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,371,251,381,191,14,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,4412,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,6965,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0960,0960,1060,0720,080,049
Wapń%0,110,090,10,080,240,13
Magnez%0,090,090,070,080,070,15
Potas%0,10,070,070,060,030,13
Sód%0,0080,0060,010,0030,0040,004
Siarka%0,0150,0160,020,0290,030,027
Glin%0,840,690,610,420,380,83
Żelazo%0,730,660,720,730,60,94

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1345298366284269286
KadmCd mg*kg-10,240,190,160,20,16<0,50
MiedźCu mg*kg-16,05,25,18,510,28,63
ChromCr mg*kg-19,58,58,26,37,38,63
NikielNi mg*kg-15,85,14,85,24,85,04
OłówPb mg*kg-115,115,913,017,716,126,7
CynkZn mg*kg-145,046,040,940,027,034,9
KobaltCo mg*kg-11,571,451,321,921,982,11
WanadV mg*kg-110,010,314,711,812,914,5
LitLi mg*kg-14,74,23,63,12,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,270,230,170,210,2<2,00
BarBa mg*kg-130,728,336,232,139,246,5
StrontSr mg*kg-110,88,09,69,410,112
LantanLa mg*kg-110,79,57,88,26,99,69
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,09<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,432,91

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1443,0460,01047,0539,7645,4382
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.51,3<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.103,070
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.54,728
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.48,625
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.57,138
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,0<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.48,445
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.86,358
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.81,136
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,831
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.60,251

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,005n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,003n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1609505524628872443
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,183,66,29,1911,0614,0151515
Zasoleniemg KCl*100g-18,210,116,524,2529,237