Punkt: 449

Miejscowość: Chołowice
Gmina: Krasiczyn
Województwo: podkarpackie; Powiat: przemyski

Kompleks: 10 (pszenny górski); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgm (piasek gliniasty mocny)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %67881161
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %504647434523
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %444745494416
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.202375
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.666321
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %16181514144

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,66,86,46,65,86,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,85,45,25,25,15
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,122,452,182,13,174,61
Węgiel organiczny%1,231,361,261,221,842,68
Azot ogólny%0,1000,1420,1240,1560,220,22
Stosunek C/N12,309,610,27,828,3712,18

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,102,632,933,083,535,3
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,190,390,18
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,080,140,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.13,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,201,611,521,580,941,45
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,100,160,080,130,09<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,620,590,720,861,750,55
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-112,2714,3316,2912,7113,4615,1
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-114,3716,9619,2215,7916,9918,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%85,3984,4984,7680,4979,2279,89

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-110,207,405,707,607,1521,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-124,3019,2013,4031,3041,308
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-110,2013,3019,5014,4014,5012,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,501,380,631,300,801,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,6237,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0037,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0390,0480,060,060,0620,078
Wapń%0,250,300,280,270,270,15
Magnez%0,270,350,330,200,190,05
Potas%0,240,250,290,170,160,03
Sód%0,0060,0110,0100,0090,0040,002
Siarka%0,0270,0320,0290,0210,0310,02
Glin%1,401,931,770,750,670,54
Żelazo%1,572,041,831,621,410,53

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1620683739806889889
KadmCd mg*kg-10,350,360,360,260,24<0,50
MiedźCu mg*kg-116,7019,3016,0021,1925,1022,1
ChromCr mg*kg-118,5022,0020,3015,5615,5322,1
NikielNi mg*kg-122,9023,8019,0018,1118,6818,6
OłówPb mg*kg-117,3019,1019,3016,6214,2615,9
CynkZn mg*kg-146,7050,1048,4054,1346,9146,4
KobaltCo mg*kg-17,577,848,097,948,909,04
WanadV mg*kg-135,3040,8039,8021,5721,4927,5
LitLi mg*kg-111,1014,4012,306,786,78<10,00
BerylBe mg*kg-10,500,780,530,490,48<2,00
BarBa mg*kg-152,0064,6063,2060,5661,3476,3
StrontSr mg*kg-127,3031,5032,5024,6025,4931,4
LantanLa mg*kg-117,3015,5014,3013,1411,1718,37
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,027<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,534,92

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1190155263213147,6<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,1<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,1<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,3<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,3<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,8<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,8<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,1<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,4<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,010n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-17327237217809311180
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-16,865,309,405,446,343,41
Zasoleniemg KCl*100g-118,1014,0024,8014,3616,74<10,00