Punkt: 447

Miejscowość: Boratyn
Gmina: Chłopice
Województwo: podkarpackie; Powiat: jarosławski

Kompleks: 1 (pszenny bardzo dobry); Typ: Cz (czarnoziemy zdegradowane); Klasa bonitacyjna: II

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %4535249
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %515352525828
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %454245434023
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.121460
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.817835
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %1089785

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,76,66,37,75,05,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,95,55,45,74,44,7
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,16n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%3,873,613,643,623,775,41
Węgiel organiczny%2,242,092,112,12,193,14
Azot ogólny%0,170,170,190,2060,20,16
Stosunek C/N13,212,311,110,210,919,63

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,34,833,451,586,645,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,530,25
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,280,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-112,9711,9813,218,055,616,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,090,970,981,341,270,58
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,160,180,150,230,2<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,870,80,621,270,990,69
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-115,0913,9314,9520,898,067,67
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-118,3918,7618,422,4714,715,5
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%82,0674,2581,2592,9754,8449,48

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-119,618,518,937,59,67
Potas przyswajalnymg K2O*100g-132,028,921,531,048,925,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-19,39,810,19,89,95,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,631,631,630,951,431,7
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,432,5
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,237,8

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0850,1020,0920,0850,060,101
Wapń%0,380,30,450,410,180,15
Magnez%0,220,190,170,170,190,09
Potas%0,230,190,150,170,180,08
Sód%0,0070,010,0070,0050,0070,007
Siarka%0,0310,0320,0310,0320,0220,014
Glin%1,331,20,990,780,90,47
Żelazo%1,291,281,321,321,170,53

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1488468461475460555
KadmCd mg*kg-10,290,250,280,20,18<0,50
MiedźCu mg*kg-111,311,710,411,310,810,3
ChromCr mg*kg-116,015,514,313,315,918,9
NikielNi mg*kg-113,215,113,314,715,316
OłówPb mg*kg-110,813,112,613,611,714,7
CynkZn mg*kg-130,031,734,338,836,335,3
KobaltCo mg*kg-12,973,193,465,886,327,2
WanadV mg*kg-135,333,327,317,520,023,1
LitLi mg*kg-110,510,58,55,97,3<10,00
BerylBe mg*kg-10,470,470,390,40,47<2,00
BarBa mg*kg-157,062,060,460,049,767,5
StrontSr mg*kg-131,529,925,518,913,115
LantanLa mg*kg-119,618,313,314,517,314,61
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,040,136
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,755,04

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1174,0116,0180,0208,4141,229
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,527
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,1<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,6<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,929
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,2<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,6<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,7<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,4<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,8<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,8<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,8<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,1<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,016n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-17147517748451091660
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-113,6412,117,610,6816,166,82
Zasoleniemg KCl*100g-136,031,946,428,242,6618