Punkt: 445

Miejscowość: Niżatyce
Gmina: Kańczuga
Województwo: podkarpackie; Powiat: przeworski

Kompleks: 1 (pszenny bardzo dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: II

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: glp (glina lekka pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %5443234
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %555651535439
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %404045444427
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.131344
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.777646
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %8910101110

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,47,06,47,05,97,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,45,95,35,15,17
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,04n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,061,961,841,461,432,67
Węgiel organiczny%1,191,141,070,850,831,55
Azot ogólny%0,1040,120,110,1030,10,11
Stosunek C/N11,49,59,78,38,314,09

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,532,612,42,332,851,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,110,280,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,040,14<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-17,239,149,288,828,1314,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,710,830,961,170,251,17
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,10,210,19<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,280,40,350,330,860,31
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-18,2810,4310,6910,549,4416,18
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-111,8113,0413,0912,8712,2919,5
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%70,1179,9881,6781,976,882,97

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-112,415,819,49,46,418,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-15,68,410,411,28,77,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,98,010,710,47,910,6
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,881,881,630,80,573,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,872,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,9914

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0980,0830,0760,050,040,076
Wapń%0,220,30,260,220,230,53
Magnez%0,180,220,230,210,240,61
Potas%0,140,170,190,150,140,26
Sód%0,0060,010,010,0060,0060,005
Siarka%0,0250,0250,0220,0170,0190,015
Glin%1,211,331,291,051,171,57
Żelazo%1,151,421,451,41,662,31

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1492467440464491429
KadmCd mg*kg-10,320,280,270,130,13<0,50
MiedźCu mg*kg-18,510,711,29,412,27,75
ChromCr mg*kg-113,015,517,716,219,820,8
NikielNi mg*kg-113,217,618,017,719,917,7
OłówPb mg*kg-114,013,214,713,212,612
CynkZn mg*kg-134,535,039,342,042,935,7
KobaltCo mg*kg-14,915,375,46,487,416,59
WanadV mg*kg-130,736,729,823,827,127,2
LitLi mg*kg-19,310,68,76,98,312,4
BerylBe mg*kg-10,470,50,50,460,58<2,00
BarBa mg*kg-160,756,362,361,456,863,2
StrontSr mg*kg-113,913,914,411,112,317,3
LantanLa mg*kg-117,918,917,916,616,821,37
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,695,25

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1212,0110,0395,0352,5118,626
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,7<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,5<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,8<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,9<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,3<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,8<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,7<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,226

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,016n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1651737746726885614
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,79,911,27,425,527,58
Zasoleniemg KCl*100g-120,326,129,719,614,5720