Punkt: 437

Miejscowość: Trzcinica
Gmina: Jasło
Województwo: podkarpackie; Powiat: jasielski

Kompleks: 10 (pszenny górski); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płg (pył gliniasty)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %151212131418
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %495151525448
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %363737353234
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.223125
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.726263
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %101086712

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,36,65,76,35,75,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,05,24,64,94,94,6
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,451,441,361,241,33,82
Węgiel organiczny%0,840,830,790,720,752,22
Azot ogólny%0,0820,090,0760,0850,130,17
Stosunek C/N10,29,210,48,55,813,06

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,852,63,083,02,633
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,230,10,250,210,350,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,110,030,090,090,160,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,495,745,294,263,628,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,050,830,90,860,351,52
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,060,040,090,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,40,470,40,40,760,25
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-17,047,16,635,624,810,57
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,899,79,718,627,4317,5
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%71,1873,268,2865,1864,5960,4

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-113,010,89,28,45,73,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-111,014,315,815,415,510
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-110,38,510,19,97,414,2
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,630,630,880,70,862,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,652,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5465,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,070,0770,0660,050,050,084
Wapń%0,170,150,150,170,090,4
Magnez%0,240,210,220,170,170,25
Potas%0,20,160,180,150,110,27
Sód%0,0120,010,0120,0060,0060,005
Siarka%0,0210,0190,0170,0150,0160,012
Glin%1,451,271,170,670,70,93
Żelazo%1,471,372,461,281,061,23

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1593587596617568511
KadmCd mg*kg-10,370,290,260,240,22<0,50
MiedźCu mg*kg-110,810,210,89,69,212,9
ChromCr mg*kg-117,314,515,013,113,321,7
NikielNi mg*kg-116,818,117,015,714,620,3
OłówPb mg*kg-115,514,517,014,912,514,2
CynkZn mg*kg-145,051,740,543,536,946,6
KobaltCo mg*kg-17,687,848,467,787,377,97
WanadV mg*kg-136,033,334,217,016,625,6
LitLi mg*kg-111,710,19,75,86,410,2
BerylBe mg*kg-10,50,430,40,380,36<2,00
BarBa mg*kg-157,053,346,641,836,753,5
StrontSr mg*kg-116,115,013,17,27,011,6
LantanLa mg*kg-123,023,518,813,215,421
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,645,61

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-190,0121,0144,0125,2116,3<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,1<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,0<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,8<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,1<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,4<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,7<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,6<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,7<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,5<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1853741746875683735
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,554,67,65,525,175,3
Zasoleniemg KCl*100g-19,412,120,014,5813,6514