Punkt: 435

Miejscowość: Moszczenica
Gmina: Moszczenica
Województwo: małopolskie; Powiat: gorlicki

Kompleks: 11 (zbożowy górski); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gl (glina lekka)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %4554646
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %403738383733
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %565857585721
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.131357
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.696933
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %151614181810

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,57,07,07,97,26,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,35,56,06,96,75,3
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.0,120,740,080,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,191,982,062,161,873,54
Węgiel organiczny%1,271,151,191,251,082,05
Azot ogólny%0,1130,1260,1060,150,170,07
Stosunek C/N11,29,112,28,36,429,29

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,331,951,130,981,22,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-18,989,2316,2415,348,6716,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-12,962,432,435,140,494,23
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,060,180,070,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,380,360,550,7714,610,34
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-112,4212,0819,421,3223,8120,67
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-114,7514,0320,5322,325,0123,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%84,286,194,595,6195,288,71

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-15,35,014,08,58,1<1,00
Potas przyswajalnymg K2O*100g-111,511,433,123,222,313,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-123,425,426,935,830,030,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,622,852,380,930,49<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,242,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,9535,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0840,0790,0930,0640,060,038
Wapń%0,250,290,460,40,260,06
Magnez%0,450,430,510,480,430,07
Potas%0,220,240,180,250,240,07
Sód%0,0090,0080,0110,0080,0080,003
Siarka%0,0290,0240,0260,0270,020,015
Glin%1,561,431,31,161,170,35
Żelazo%1,771,872,132,312,060,46

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1612617584618601622
KadmCd mg*kg-10,650,630,530,450,430,65
MiedźCu mg*kg-113,814,816,718,518,127,5
ChromCr mg*kg-117,519,020,722,624,133,4
NikielNi mg*kg-122,121,723,326,727,038,5
OłówPb mg*kg-121,218,323,621,724,527,9
CynkZn mg*kg-166,773,382,183,675,991,7
KobaltCo mg*kg-19,579,179,049,699,9612,7
WanadV mg*kg-134,337,043,226,628,039,5
LitLi mg*kg-118,118,519,516,815,021,6
BerylBe mg*kg-10,60,60,660,630,62<2,00
BarBa mg*kg-160,757,765,856,648,652,1
StrontSr mg*kg-113,613,016,211,811,516
LantanLa mg*kg-121,618,919,417,119,622,54
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,060,118
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4111,2

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1338,0770,0246,0254,0227,8<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,5<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,8<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,5<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,8<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,3<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,1<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,2<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,3<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,4<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,9<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,028n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-192988710129796231067
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-113,8411,213,810,114,894,17
Zasoleniemg KCl*100g-136,529,636,426,6812,9111