Punkt: 433

Miejscowość: Zakliczyn
Gmina: Zakliczyn
Województwo: małopolskie; Powiat: tarnowski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Fb (mady brunatne); Klasa bonitacyjna: II

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: glp (glina lekka pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %2117195835
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %323737474232
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %474644485033
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.202044
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.676648
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %13161213148

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,56,77,67,97,57,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,55,46,77,06,87,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.0,331,191,20,34

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,322,151,762,031,961,79
Węgiel organiczny%1,341,281,131,181,141,04
Azot ogólny%0,1520,1530,1310,1450,150,2
Stosunek C/N8,88,48,68,17,65,2

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,053,60,830,680,830,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,05
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-19,1110,9715,5514,2710,4631,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,61,81,312,320,270,69
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,160,160,180,090,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,380,380,30,41,530,25
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-111,2513,3117,3417,0812,332,84
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-115,316,9118,1717,7613,1349,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%73,5378,7195,4396,1793,6866,48

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-118,014,815,73,93,23,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,111,013,412,514,05,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-113,816,513,720,115,47,6
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,751,831,631,660,743,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,342,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,2528,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,1140,1070,0970,0620,060,073
Wapń%0,290,370,530,520,520,24
Magnez%0,490,530,540,60,680,12
Potas%0,280,240,20,240,230,13
Sód%0,0120,0170,0170,0130,0110,005
Siarka%0,0270,030,0290,0350,0240,035
Glin%1,831,481,581,151,350,79
Żelazo%2,072,262,152,532,390,79

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1725673678675714603
KadmCd mg*kg-10,690,520,440,470,45<0,50
MiedźCu mg*kg-127,828,329,621,121,612,1
ChromCr mg*kg-119,221,524,525,730,523,3
NikielNi mg*kg-135,039,038,437,542,231,7
OłówPb mg*kg-147,244,238,724,919,612,8
CynkZn mg*kg-175,081,787,892,084,249,3
KobaltCo mg*kg-19,257,887,669,9710,748,16
WanadV mg*kg-140,340,032,926,130,622,4
LitLi mg*kg-123,426,423,420,419,128,5
BerylBe mg*kg-10,630,670,50,60,53<2,00
BarBa mg*kg-1130,3118,6112,786,192,668,4
StrontSr mg*kg-118,413,714,613,014,728,5
LantanLa mg*kg-112,58,79,09,611,811,65
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,06<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,795,38

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-11798,0728,01308,01498,7529,8<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,2<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.82,7<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.76,8<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.39,3<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,2<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,6<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,5<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,7<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.66,9<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.60,3<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,8<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,7<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,021n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1691820752885576608
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,727,09,210,025,659,09
Zasoleniemg KCl*100g-115,118,524,326,4414,9224