Punkt: 429

Miejscowość: Sromowce Wyżne
Gmina: Czorsztyn
Województwo: małopolskie; Powiat: nowotarski

Kompleks: 12 (owsiano-ziemniaczany górski); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %57914769
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %192320323116
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %767071546215
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.271583
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.637212
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %34302710135

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,56,76,76,56,47
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,55,55,75,55,66,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,06

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%3,693,743,894,724,13,52
Węgiel organiczny%2,142,172,262,742,382,04
Azot ogólny%0,180,20,2150,2950,270,17
Stosunek C/N11,910,810,59,38,812

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,94,283,253,452,632,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,06
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-111,9811,9811,2913,3112,3815,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,531,641,811,950,561,38
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,130,10,130,170,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,960,811,262,171,760,53
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-114,614,5314,4917,6114,7317,51
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-118,518,8117,7421,0617,3629,8
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%78,9277,2581,6883,6284,8558,76

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-17,88,57,85,16,212,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-131,226,534,710,725,913,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-114,117,519,716,313,917,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,621,621,881,210,853
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,872,7
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,4833,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0980,0770,1010,0840,080,051
Wapń%0,310,310,340,340,340,08
Magnez%0,690,650,650,540,540,05
Potas%0,560,520,70,250,260,05
Sód%0,010,0090,0130,0090,0050,003
Siarka%0,0440,0380,0350,0360,0370,032
Glin%2,52,352,681,521,430,23
Żelazo%2,882,682,882,772,630,28

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1743730680873960908
KadmCd mg*kg-10,650,570,470,590,480,73
MiedźCu mg*kg-124,226,327,927,123,824,5
ChromCr mg*kg-127,530,033,530,532,230,7
NikielNi mg*kg-151,556,055,848,952,646,8
OłówPb mg*kg-126,025,128,629,934,626,8
CynkZn mg*kg-191,791,7103,3115,8112,198,1
KobaltCo mg*kg-115,212,416,1212,8813,7113,2
WanadV mg*kg-151,353,351,030,631,228
LitLi mg*kg-139,736,232,525,618,930,2
BerylBe mg*kg-11,070,90,80,920,65<2,00
BarBa mg*kg-1121,0131,3140,6137,5133,5171
StrontSr mg*kg-118,416,917,912,612,7<10,00
LantanLa mg*kg-16,85,55,26,57,411,37
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,07<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,288,16

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1168,0112,0205,0192,3228,429
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,8<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,229
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,2<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,1<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,9<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,1<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,5<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,8<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,0<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,1<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-11114102910019351070672
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,397,99,18,639,0116,29
Zasoleniemg KCl*100g-119,520,924,122,7723,7943