Punkt: 427

Miejscowość: Tymbark
Gmina: Tymbark
Województwo: małopolskie; Powiat: limanowski

Kompleks: 12 (owsiano-ziemniaczany górski); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgm (piasek gliniasty mocny)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %789142057
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %232525363524
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %706766504519
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.273069
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.656527
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %262321854

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,96,66,36,15,06,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,65,35,34,83,85
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%4,454,393,714,04,288,47
Węgiel organiczny%2,582,552,352,322,484,92
Azot ogólny%0,1740,1880,2260,2410,280,19
Stosunek C/N14,813,610,49,68,925,89

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-15,254,083,884,655,73,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,40,20,250,330,950,18
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,260,010,060,120,60,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-110,2310,9712,8711,258,9112,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-12,962,872,32,370,251,92
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,130,080,190,05<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,40,50,460,332,490,17
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-113,6914,4715,7114,1311,6914,79
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-118,9418,5519,5918,7817,3922,1
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%72,2878,0180,1975,2467,2366,92

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-15,08,318,22,82,51,3
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,118,920,78,111,44,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-123,520,820,520,920,217,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,621,621,750,990,55<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,095,1
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0029,6

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0960,1020,130,0730,070,034
Wapń%0,250,30,340,280,220,12
Magnez%0,850,770,610,670,640,05
Potas%0,380,280,250,250,230,06
Sód%0,0150,0160,020,0170,0110,003
Siarka%0,040,0450,0380,0460,0360,018
Glin%2,532,832,911,851,810,34
Żelazo%2,942,752,943,082,70,32

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-17997407778086451020
KadmCd mg*kg-10,950,870,730,740,750,75
MiedźCu mg*kg-123,526,031,924,021,831,2
ChromCr mg*kg-139,542,045,546,849,153,7
NikielNi mg*kg-171,082,383,870,871,174,7
OłówPb mg*kg-136,132,740,040,654,943,7
CynkZn mg*kg-1110,0121,7130,5119,0122,4125
KobaltCo mg*kg-119,8718,1120,1816,9315,1420
WanadV mg*kg-163,058,354,542,640,550,1
LitLi mg*kg-140,339,836,527,821,835,4
BerylBe mg*kg-10,870,730,60,750,57<2,00
BarBa mg*kg-1113,0108,797,3115,2124,1110
StrontSr mg*kg-122,425,524,618,617,123,1
LantanLa mg*kg-111,710,99,37,67,07,42
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,11<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,738,49

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1390,0295,0779,0273,0465,4174
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.42,8<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.61,050
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,430
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,4<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.42,927
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,829
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.48,741
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.71,1<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,826
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.48,0<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,005n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1807779778896866685
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,157,09,28,215,334,55
Zasoleniemg KCl*100g-110,918,524,321,6614,0712