Punkt: 425

Miejscowość: Łapczyca
Gmina: Bochnia
Województwo: małopolskie; Powiat: bocheński

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płg (pył gliniasty)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %4865529
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %575254555741
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %394040403830
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.161638
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.788058
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %12108644

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,87,07,05,85,27,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,16,36,04,64,47
Węglany (CaCO3)%0,170,11n.o.n.o.n.o.0,08

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,532,512,672,072,149,42
Węgiel organiczny%1,461,451,551,21,245,46
Azot ogólny%0,1640,1590,1280,130,150,26
Stosunek C/N8,99,112,19,28,321

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,21,071,315,184,51,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,370,370,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,230,18<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-110,989,499,064,394,7211,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,840,620,650,540,370,83
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,190,10,120,170,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,530,360,30,350,760,98
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-112,5410,5710,135,455,8513,51
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-113,7411,6411,4410,6310,3522,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%91,2790,8188,5551,2856,5460,86

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-120,116,315,03,26,321
Potas przyswajalnymg K2O*100g-115,813,011,49,619,038,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,65,96,06,97,27,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,631,431,881,11,881,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,872,5
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,5837,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0660,0710,0720,0580,060,266
Wapń%0,350,350,360,160,141,27
Magnez%0,190,180,130,160,140,14
Potas%0,130,130,170,10,130,18
Sód%0,0110,0130,0140,0150,0070,006
Siarka%0,0360,0350,0390,0260,0220,025
Glin%1,131,021,040,840,860,76
Żelazo%1,071,161,171,291,091,26

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1455470435475437561
KadmCd mg*kg-10,750,750,830,450,410,73
MiedźCu mg*kg-110,711,510,010,910,612,8
ChromCr mg*kg-115,515,815,014,214,916,8
NikielNi mg*kg-112,612,115,012,813,114,3
OłówPb mg*kg-123,121,923,322,818,921,1
CynkZn mg*kg-166,760,071,461,856,767,5
KobaltCo mg*kg-14,995,64,966,386,086,23
WanadV mg*kg-131,329,725,717,118,119,8
LitLi mg*kg-19,710,38,07,56,5<10,00
BerylBe mg*kg-10,430,50,570,50,4<2,00
BarBa mg*kg-131,337,034,641,645,164,2
StrontSr mg*kg-114,212,710,58,49,320,2
LantanLa mg*kg-117,915,419,416,517,217,07
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,574,65

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1348,0269,0562,0709,51865,21051
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.82,534
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,6<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.207,8164
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.176,1119
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.172,692
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.236,1134
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.44,4149
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.155,6110
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.191,6138
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.295,3<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.103,1123
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.199,9137

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,003n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-17437197249621002621
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-121,3823,221,917,89,315,68
Zasoleniemg KCl*100g-156,461,257,746,9924,5815