Punkt: 421

Miejscowość: Brzyczyna
Gmina: Mogilany
Województwo: małopolskie; Powiat: krakowski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: B (gleby brunatne właściwe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gsp (glina średnia pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %141312111327
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %595960616135
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %272828282638
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.293035
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.676657
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %694448

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,27,26,76,55,86,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,46,15,65,54,85,7
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,38

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,91,881,541,711,733,09
Węgiel organiczny%1,11,090,890,991,011,79
Azot ogólny%0,0890,1020,0910,0980,130,09
Stosunek C/N12,310,79,710,17,719,89

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,51,652,42,332,932,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,190,470,2
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,10,24<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-16,196,135,564,683,374,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,871,060,970,990,530,88
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,080,130,040,130,16<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,520,490,470,450,760,47
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-17,667,817,046,244,825,95
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,169,469,448,577,759,8
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%83,6282,5674,5872,8262,1860,71

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-110,713,919,511,815,215,3
Potas przyswajalnymg K2O*100g-116,418,217,716,428,518
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-19,411,210,49,77,510
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,120,881,131,031,232,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,172,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,8721,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0540,0460,0760,0540,060,055
Wapń%0,260,230,20,130,121,37
Magnez%0,160,150,160,110,10,12
Potas%0,140,150,150,160,110,13
Sód%0,010,0110,0120,0090,010,006
Siarka%0,0260,0240,020,0220,020,012
Glin%1,051,010,790,640,570,49
Żelazo%1,01,041,190,990,790,65

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1410400380426396399
KadmCd mg*kg-10,810,720,830,650,630,59
MiedźCu mg*kg-19,09,710,29,79,86,65
ChromCr mg*kg-112,313,213,413,59,312,7
NikielNi mg*kg-19,310,110,29,78,49,99
OłówPb mg*kg-125,727,724,725,125,323,8
CynkZn mg*kg-163,365,068,378,079,368,2
KobaltCo mg*kg-14,194,094,04,564,324,75
WanadV mg*kg-123,325,822,315,013,416,3
LitLi mg*kg-18,58,09,15,04,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,470,430,40,440,43<2,00
BarBa mg*kg-157,052,049,657,940,751,9
StrontSr mg*kg-113,313,814,67,26,5<10,00
LantanLa mg*kg-119,314,814,714,68,017,45
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,373,77

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1281,0401,0378,0392,6284,0508
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,835
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,087
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,948
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,964
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,452
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,4<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,736
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,965
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,374
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,8<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,647

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,024n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-17276946235981031653
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-110,129,911,15,759,865,3
Zasoleniemg KCl*100g-126,726,129,215,1826,0314