Punkt: 417

Miejscowość: Wadowice-Chocznia
Gmina: Wadowice
Województwo: małopolskie; Powiat: wadowicki

Kompleks: 10 (pszenny górski); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %7857846
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %464649535033
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %474646404221
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.171757
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.798038
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %876435

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,05,44,95,64,97,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH3,84,23,84,53,77
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,11

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,642,982,933,723,243,62
Węgiel organiczny%1,531,731,72,161,882,1
Azot ogólny%0,110,1460,1170,2120,20,13
Stosunek C/N13,911,814,510,29,416,15

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-17,26,726,377,26,382,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-12,52,011,841,02,40,12
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-12,081,611,470,632,01<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,492,893,194,333,5924,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,460,610,861,230,41,65
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,020,070,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,230,270,130,691,070,3
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,243,834,26,325,0826,35
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-110,4410,5510,5713,5211,4627,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%31,0336,339,7446,7544,3296,52

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-11,91,41,02,11,89,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-14,57,05,022,120,67,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,49,09,914,410,516,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,131,131,631,00,753,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,197,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,8339,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0560,070,080,0620,050,046
Wapń%0,10,110,140,120,150,27
Magnez%0,230,180,20,160,220,18
Potas%0,20,170,180,10,140,13
Sód%0,010,0070,010,0080,0090,004
Siarka%0,0270,0270,0240,0230,0230,009
Glin%1,51,281,290,881,291,5
Żelazo%1,391,221,461,341,592,2

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1308293336340386387
KadmCd mg*kg-10,560,70,560,710,810,85
MiedźCu mg*kg-114,012,813,912,314,711,1
ChromCr mg*kg-113,514,213,813,819,417,1
NikielNi mg*kg-19,78,810,09,413,011,5
OłówPb mg*kg-143,743,550,945,447,639,5
CynkZn mg*kg-161,765,069,9107,0104,991,5
KobaltCo mg*kg-13,954,184,064,716,075,35
WanadV mg*kg-140,040,035,622,329,325,4
LitLi mg*kg-111,810,69,37,811,713,1
BerylBe mg*kg-10,470,40,370,420,68<2,00
BarBa mg*kg-160,056,764,957,470,270
StrontSr mg*kg-112,611,311,08,111,217,4
LantanLa mg*kg-118,416,414,213,014,917,78
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,120,14
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,096,6

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1822,01209,0919,02408,01418,61727
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.77,3125
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,227
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.262,7350
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.119,5174
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.118,5146
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.121,1147
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,6171
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.87,4128
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.223,6277
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.179,9<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.65,3133
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,442
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.109,0178

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,199n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1702808797703919633
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,766,66,37,396,069,47
Zasoleniemg KCl*100g-112,617,416,619,516,025