Punkt: 415

Miejscowość: Żywiec
Gmina: Żywiec
Województwo: śląskie; Powiat: żywiecki

Kompleks: 11 (zbożowy górski); Typ: Fb (mady brunatne); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %514632252862
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %252937393925
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %242531363313
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.414575
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.524921
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %579764

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,07,67,25,64,75,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,37,06,74,23,54,7
Węglany (CaCO3)%0,540,55n.o.n.o.n.o.0,14

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%3,813,823,853,242,894,67
Węgiel organiczny%2,212,211,551,881,682,71
Azot ogólny%0,1580,170,1670,1830,220,17
Stosunek C/N14,013,09,310,37,615,94

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,051,131,286,086,65,7
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.1,021,280,33
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,760,89<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-114,9713,2713,075,353,927,2
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,321,21,350,810,411,18
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,180,130,160,050,06<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,690,660,360,431,140,51
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-117,1615,2614,946,645,528,89
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-118,2116,3916,2212,7212,1216,1
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%94,2393,1192,1152,2145,5555,22

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-156,061,065,05,23,210,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-122,723,418,619,020,319,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-112,211,810,013,711,312,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,131,01,131,30,8<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,02,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0034,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0820,0990,0850,0630,060,063
Wapń%0,540,670,660,260,122,52
Magnez%0,320,320,330,260,240,86
Potas%0,270,220,240,130,160,95
Sód%0,0220,0180,0140,0050,0070,009
Siarka%0,0220,0270,0340,0310,0270,024
Glin%1,171,051,20,960,912,67
Żelazo%1,511,481,831,661,73,64

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1420450502473417471
KadmCd mg*kg-10,550,710,520,450,430,64
MiedźCu mg*kg-119,219,220,717,715,515,4
ChromCr mg*kg-117,218,715,217,117,422,4
NikielNi mg*kg-120,722,025,324,722,022,8
OłówPb mg*kg-118,820,321,323,823,930,5
CynkZn mg*kg-1115,0128,3118,299,482,494,6
KobaltCo mg*kg-13,254,253,767,157,257,79
WanadV mg*kg-133,328,027,619,720,225,1
LitLi mg*kg-117,018,516,417,418,428,9
BerylBe mg*kg-10,730,670,570,560,61<2,00
BarBa mg*kg-1116,3109,7105,995,881,3107
StrontSr mg*kg-130,328,426,68,78,813,8
LantanLa mg*kg-112,913,912,38,06,112,5
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,080,1
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,076,37

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-12835,02559,02189,0709,9547,61039
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.50,957
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.77,4166
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.52,1110
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,781
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,887
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,4<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.42,078
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.64,1127
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.90,1125
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,281
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.49,1127

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,008n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1492588662653829554
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-115,6516,912,36,374,636,82
Zasoleniemg KCl*100g-141,344,632,416,8112,2218