Punkt: 409

Miejscowość: Ćwiklice
Gmina: Pszczyna
Województwo: śląskie; Powiat: pszczyński

Kompleks: 8 (zbożowo-pastewny mocny); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gsp (glina średnia pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %10654532
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %404040445226
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %505455524342
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.121641
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.827952
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %11107657

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,36,25,96,65,87,3
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,15,05,15,35,07
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,06

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,372,221,932,292,263,43
Węgiel organiczny%1,371,291,121,331,311,99
Azot ogólny%0,1270,1250,1150,1130,130,14
Stosunek C/N10,810,39,711,810,114,21

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-15,483,213,43,533,682,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,840,180,140,230,420,14
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,590,040,020,110,23<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,375,014,875,114,2212
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,430,640,620,860,21,18
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,050,120,150,46
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,530,530,670,551,280,62
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,396,246,216,645,8514,26
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-110,879,459,6110,179,5317
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%49,5966,0364,6265,2861,3783,88

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-116,213,312,813,010,823,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-116,415,322,618,47,920,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,46,35,717,213,310,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,881,751,531,441,239,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,462,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0046,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0820,0890,0920,0870,080,042
Wapń%0,130,140,160,140,150,15
Magnez%0,190,170,130,150,140,12
Potas%0,190,160,120,120,110,11
Sód%0,0070,0080,0080,0080,0090,005
Siarka%0,0240,020,020,0180,0230,021
Glin%1,441,271,161,00,990,74
Żelazo%1,171,171,091,21,010,87

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1287300240322253322
KadmCd mg*kg-10,770,970,820,891,010,7
MiedźCu mg*kg-18,88,57,59,48,210,7
ChromCr mg*kg-114,313,312,015,014,916,5
NikielNi mg*kg-19,28,28,69,79,58,77
OłówPb mg*kg-127,228,331,234,732,829,7
CynkZn mg*kg-173,371,776,5119,3108,370,3
KobaltCo mg*kg-12,563,322,664,183,74,01
WanadV mg*kg-139,336,736,024,221,922,6
LitLi mg*kg-17,510,16,97,36,310,5
BerylBe mg*kg-10,370,470,330,40,36<2,00
BarBa mg*kg-145,749,041,945,346,746,1
StrontSr mg*kg-111,313,510,37,28,310,8
LantanLa mg*kg-115,418,413,914,09,917,04
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,06<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,215,36

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1720,0475,0657,01135,3602,8662
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,6<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.55,127
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.68,2107
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.54,865
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,952
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.51,869
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,872
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.57,677
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.53,490
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.86,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,862
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.64,0113

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,004n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1869774837844545670
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,546,08,86,896,5115,53
Zasoleniemg KCl*100g-114,615,823,318,217,1941