Punkt: 407

Miejscowość: Cieszyn
Gmina: Cieszyn
Województwo: śląskie; Powiat: cieszyński

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: D (czarne ziemie właściwe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %101397947
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %353031374534
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %555760564619
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.141959
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.767536
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %1412131065

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,76,97,07,16,07
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,65,96,05,95,26,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,04n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,642,862,462,882,796,36
Węgiel organiczny%1,531,661,431,671,623,69
Azot ogólny%0,1020,1230,1320,1770,160,18
Stosunek C/N15,013,510,89,410,120,5

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,031,751,432,43,452,3
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,350,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,16<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-111,7310,9711,2410,178,0615,2
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,581,391,050,90,481,75
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,060,10,140,06<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,680,680,670,541,790,52
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-114,0913,113,0611,7510,3817,47
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-116,1214,8514,4914,1513,8319,1
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%87,4188,2290,1383,0475,0691,47

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-136,040,040,722,115,821,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-126,830,423,420,622,77,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-19,411,07,617,715,514,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,951,00,750,740,953
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,642,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,9356,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0980,0930,1030,0930,090,037
Wapń%0,370,30,240,270,260,13
Magnez%0,330,290,230,190,190,12
Potas%0,430,340,380,130,160,13
Sód%0,0130,0160,0110,0080,0070,003
Siarka%0,0260,0230,030,0290,0310,023
Glin%2,332,652,91,021,10,95
Żelazo%2,182,232,082,091,670,95

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1437418500586506611
KadmCd mg*kg-10,590,720,630,580,580,65
MiedźCu mg*kg-121,724,226,316,214,212,3
ChromCr mg*kg-120,823,718,317,718,221,6
NikielNi mg*kg-117,218,316,315,814,614,3
OłówPb mg*kg-121,120,022,931,929,730,5
CynkZn mg*kg-181,796,689,998,385,979,7
KobaltCo mg*kg-13,293,793,58,367,98,21
WanadV mg*kg-146,746,748,925,425,729
LitLi mg*kg-116,215,717,18,58,514,2
BerylBe mg*kg-10,630,80,560,580,51<2,00
BarBa mg*kg-174,380,869,354,055,661,6
StrontSr mg*kg-123,123,029,712,112,619,1
LantanLa mg*kg-121,719,020,613,09,920,43
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,06<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,047,98

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1607,0902,0626,0547,5654,2244
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.175,126
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.88,668
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.51,634
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.39,025
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,5<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,934
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.70,251
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.69,9<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,7<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,740

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,061n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1860739872802763718
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-19,5111,616,96,577,237,2
Zasoleniemg KCl*100g-125,130,644,617,3519,0919