Punkt: 405

Miejscowość: Połomia
Gmina: Mszana
Województwo: śląskie; Powiat: wodzisławski

* Punkt badawczy 405 został przeniesiony w roku 2015 ze względu na prace budowlane, (występujący gruz na wyznaczonym polu). W pobliżu kopalnia WK Jastrzębie oraz WK Moszczanica.

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gc (glina ciężka)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %101096714
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %454750555024
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %454341394362
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.191618
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.767670
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %8545812

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,07,26,76,74,48
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,36,46,15,03,67,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,04n.o.0,07

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,392,542,032,311,672,05
Węgiel organiczny%1,391,471,181,340,971,19
Azot ogólny%0,1110,1220,1010,1350,10,04
Stosunek C/N12,512,011,79,99,729,75

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,81,952,254,055,70,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,191,380,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,051,03<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-110,389,689,115,713,327,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,361,081,250,770,453,93
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,130,10,080,090,050,16
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,850,720,550,220,860,29
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-112,7211,5810,996,794,6812,28
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-114,5213,5313,2410,8410,3816,1
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%87,685,5983,0162,6345,0776,27

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-172,569,050,433,47,72,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-129,724,918,98,122,77
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-114,212,112,611,88,325,6
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,541,751,251,741,1812,7
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,962,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,952,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,1310,1510,1320,1440,060,038
Wapń%0,340,310,270,180,130,25
Magnez%0,260,230,20,150,170,15
Potas%0,190,170,150,130,130,14
Sód%0,010,0090,010,0230,0040,004
Siarka%0,0350,0290,030,0290,0190,013
Glin%1,61,311,390,970,970,95
Żelazo%1,571,421,321,431,470,98

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1865847892518468411
KadmCd mg*kg-10,670,670,450,460,46<0,50
MiedźCu mg*kg-111,311,010,415,911,78,73
ChromCr mg*kg-117,216,214,916,717,320,2
NikielNi mg*kg-112,211,89,312,014,116,8
OłówPb mg*kg-124,725,627,325,024,619,9
CynkZn mg*kg-180,078,382,598,069,370,5
KobaltCo mg*kg-15,736,886,435,267,388,3
WanadV mg*kg-139,335,338,625,425,125
LitLi mg*kg-16,58,48,07,37,211,3
BerylBe mg*kg-10,50,570,470,520,49<2,00
BarBa mg*kg-171,780,070,481,7126,756,2
StrontSr mg*kg-117,719,414,415,012,313,8
LantanLa mg*kg-117,920,115,416,312,419,07
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,054,98

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1784,0396,0606,01898,5582,3<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.58,8<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,6<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.86,9<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.44,0<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,2<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.46,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,1<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.45,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.68,6<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.73,5<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,0<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.51,9<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,009n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-11016911782853976602
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-118,5115,516,69,29,2611,36
Zasoleniemg KCl*100g-148,940,943,624,2924,4530