Punkt: 403

Miejscowość: Ulhówek
Gmina: Ulhówek
Województwo: lubelskie; Powiat: tomaszowski

Kompleks: 1 (pszenny bardzo dobry); Typ: A (gleby bielicowe); Klasa bonitacyjna: I

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płi (pył ilasty)
PTG 2008: pyi (pył ilasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %6656416
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %505454545944
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %444041403740
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.151722
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.777464
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %1412118914

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,67,47,07,56,77,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,86,86,46,86,06,8
Węglany (CaCO3)%1,30,98n.o.0,12n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,592,422,292,532,774,17
Węgiel organiczny%1,51,41,321,471,612,42
Azot ogólny%0,10,1040,0890,1540,150,16
Stosunek C/N15,013,514,89,510,715,13

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,751,050,891,281,81,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,3
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,08
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-127,1425,4328,1211,1212,214,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,411,10,940,860,311,18
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,180,130,110,070,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-11,360,881,110,540,890,49
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-130,0927,5430,2812,613,4416,37
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-130,8428,5931,1713,8815,2420,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%97,5796,3397,1490,7888,1981,04

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-128,026,221,822,417,913,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-140,132,845,621,111,619,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-111,610,810,29,98,010,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,752,051,881,270,524
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,835,9
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,8135,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0570,0610,070,0560,050,048
Wapń%1,021,211,120,390,170,01
Magnez%0,290,210,180,160,080,05
Potas%0,30,240,240,140,10,03
Sód%0,0130,0090,0130,0050,0060,001
Siarka%0,0370,0280,0250,0220,0210,016
Glin%1,581,341,170,730,460,42
Żelazo%1,411,181,271,080,630,38

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1385413385392286319
KadmCd mg*kg-10,190,280,230,160,11<0,50
MiedźCu mg*kg-110,810,211,510,36,010,1
ChromCr mg*kg-117,014,816,912,08,818,7
NikielNi mg*kg-114,312,214,611,47,215,1
OłówPb mg*kg-19,112,09,314,57,610,5
CynkZn mg*kg-165,071,770,729,521,529,3
KobaltCo mg*kg-13,955,075,234,723,135,58
WanadV mg*kg-133,333,029,015,210,723,3
LitLi mg*kg-19,48,77,35,93,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,40,460,430,430,3<2,00
BarBa mg*kg-159,059,360,150,734,961,4
StrontSr mg*kg-126,619,819,417,38,618,6
LantanLa mg*kg-116,316,320,312,414,021,58
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,774,38

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1538,0202,0269,0203,0116,8<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,9<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,8<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,1<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,8<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,6<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,9<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,8<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,019n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1687787771803788674
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-119,3617,712,010,9412,9812,5
Zasoleniemg KCl*100g-149,846,731,628,8834,2733